ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Сприйняту з навколишнього світу інформацію людина зберігає у своїй пам'яті (як кажуть - в умі), яку можна назвати внутрішньої пам'яттю, так як її носієм є мозок. Що зберігається в пам'яті інформація утворює завжди доступні нам знання. Кожна людина знає свої ім'я та прізвище, домашню адресу, номер телефону і багато іншого. Однак ми не здатні запам'ятовувати всю інформацію, що надходить. Згодом інформація як би "стирається" з нашої пам'яті. Тому для зберігання інформації широко використовується зовнішняпам'ять у вигляді записників, різних довідників, записів на магнітних носіях та ін. Інформація на зовнішніх носіях зберігається надійніше. Зовнішня пам'ять відіграє допоміжну роль для нашої пам'яті. Щоб скористатися інформацією із зовнішньої пам'яті, її спочатку потрібно перенести у внутрішнє, власну пам'ять. Наприклад, якщо забутий номер телефону, то необхідно скористатися записником або довідником.

ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ

Під передачею розуміють процес, при якому джерело відправляє інформацію, а приймач її отримує. Кожна людина виконує функції як джерела, так і приймача інформації. Передача інформації здійснюється за безпосередньої розмові між людьми, через листування, за допомогою технічних засобів: телеграфу, телефону, радіо, телебачення, комп'ютерної мережі та ін. Джерело, приймач і середовище, через яку передається інформація, утворюють канал передачі інформації.

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ

Людині часто доводиться мати справу з обробкою інформації, яка зводиться:

  • до зміни форми подання інформації зі збереженням її змісту. Наприклад, переклад тексту з однієї мови на іншу, шифрування тексту, переклад чисел з однієї системи числення в іншу, впорядкування списку студентів групи в алфавітному порядку за прізвищами; впорядкування розкладу руху поїздів по часу відправлення;
  • до фільтрації необхідної інформації з інформаційного масиву. Наприклад, пошуки номера телефону в телефонній книзі, переведення іноземного слова в словнику, відомостей про прибуття поїзда в розкладі руху поїздів;
  • до зміни якісного змісту вихідної інформації. Наприклад, рішення математичних задач за заданими умовами, розкриття слідчим злочину за зібраними доказами;
  • до отримання нових знань на підставі вихідної інформації. Наприклад, винахід нового пристрою або способу.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Однією з основних областей використання інформації є поповнення і поглиблення знань людини про матеріальний світ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >