ІНФОРМАЦІЯ ТА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

Математичне поняття інформації пов'язано з її вимірюванням. У теорії інформації прийнятий імовірнісний підхід обліку цінності інформації для одержувача. Одержувач має певне уявлення про можливу появу деяких подій. Ці уявлення в загальному випадку недостовірні і описуються ймовірностями, з якими очікується поява тієї чи іншої події з повного набору відомих подій. Загальна міра невизначеності характеризується деякою функцією від сукупності цих ймовірностей. Інформаційність події визначається тим, наскільки зменшується міра невизначеності після його появи. Повідомлення несе повну інформацію про даний безлічі подій, якщо воно цілком знімає всю невизначеність. Наприклад, якщо в мішку знаходиться п'ять куль з різними номерами, то вийнявши з мішка один шар і визначивши його номер, можна на 1/5 скоротити невизначеність, а після виїмки п'ятого кулі невизначеність знімається повністю, так як всі номери куль стають відомими.

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Можливість і ефективність використання інформації споживачем визначаються показниками її якості, які зазвичай задають на етапі розробки інформаційної системи. Найбільш важливими показниками інформації є:

  • точність, обумовлена ступенем її близькості до реального стану об'єкта, процесу, явища і т.п. Щодо інформації, представленої в двійковому вигляді, для визначення точності можна використовувати значення першого молодшого розряду числа;
  • репрезентативність, що визначається правильністю та обгрунтованістю відбору істотних ознак і зв'язків відображуваного явища;
  • доступність для сприйняття користувачем, що забезпечується виконанням відповідних процедур її отримання;
  • змістовність, що відображає семантичну ємність, рівну відношенню кількості семантичної інформації в повідомленні до обсягу оброблюваних даних;
  • достатність (повнота), яка визначається мінімальним набором показників для прийняття правильного рішення. Поняття повноти інформації пов'язано з її смисловим змістом (семантикою) і споживчими властивостями (прагматикою);
  • актуальність, визначається ступенем збереження цінності інформації в момент її використання. Цей показник стосується інформації, яка змінюється в часі;
  • достовірність, яка визначається її здатністю відображати існуючі об'єкти з необхідною точністю. Одиницею вимірювання достовірності може служити довірча ймовірність необхідної точності;
  • стійкість, що відображає її здатність до збереження точності при зміні вихідних даних.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >