КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Розглянемо основні класифікаційні ознаки.

Ознака структурованості вирішуваних завдань

За цією ознакою розрізняють три види завдань:

 • структуровані , або формалізуються, завдання. У таких завданнях відомі всі елементи і зв'язки між ними, тому в даному випадку можлива побудова математичних моделей, що мають точні алгоритми розв'язання. Прикладом такого завдання є нарахування заробітної плати. Метою створення і (або) використання інформаційної системи для вирішення подібних завдань є повна автоматизація їх вирішення;
 • неструкуріруемие завдання, тобто що не піддаються формалізації, наприклад завдання виявлення взаємин студентів в групі, пов'язана з психологічними і соціальними аспектами. Створення інформаційних систем для вирішення таких завдань пов'язано з великими труднощами;
 • частково структуровані завдання. Такі завдання містять відомості про деякі елементи і зв'язки між ними, які використовуються при створенні інформаційної системи. Отримана в системі інформація аналізується людиною, яка в ухваленні рішення грає визначальну роль.

Функціональний ознака

До цією ознакою класифікації інформаційних систем відносять:

 • виробничу діяльність, пов'язану з безпосереднім випуском продукції і спрямовану на створення і впровадження у виробництво науково-технічних нововведень. Прикладами виробничих систем є системи планування обсягів робіт і розробки календарних планів; системи оперативного контролю та управління виробництвом; системи управління запасами;
 • • маркетингову діяльність, що включає в себе аналіз ринку виробників і споживачів продукції, що випускається; аналіз продажів; організацію рекламних кампаній з просування продукції; раціональну організацію матеріально-технічного постачання. До інформаційних систем маркетингу відносяться системи дослідження ринку і прогнозування продажів; системи управління продажами; системи аналізу та встановлення цін; системи обліку замовлень та ін .;
 • фінансову діяльність, пов'язану з організацією контролю і аналізу фінансових ресурсів підприємства (організації, фірми) на основі бухгалтерської, статистичної та оперативної інформації. Фінансовими і обліковими системами є системи управління кредитною політикою; системи розробки фінансового плану; системи контролю бюджету; системи бухгалтерського обліку та розрахунку зарплати та ін .;
 • кадрову діяльність, спрямовану на підбір і розстановку необхідних підприємству фахівців. До систем кадрів (або людських ресурсів) відносяться системи аналізу та прогнозування потреби в трудових ресурсах; системи ведення архівів записів про персонал; системи аналізу та планування підготовки кадрів та ін.

інші ознаки

 • • рівень управління: стратегічний, тактичний і оперативний;
 • рівень кваліфікації персоналу : менеджери вищої ланки; менеджери середньої ланки і фахівці; виконавці (менеджери нижчої ланки);
 • ступінь автоматизації: ручні, автоматизовані (за участю людини) і автоматичні інформаційні системи;
 • • характер використовуваної інформації: інформаційно-пошукові системи (в залізничних і авіакасах); інформаційно-вирішальні (система бухобліку);
 • сфера застосування: системи організаційного управління (промисловими підприємствами і торговими фірмами, готелями, банками та ін.); системи управління технологічними процесами (виготовлення мікросхем); системи автоматизованого проектування (створення графічної документації - виготовлення креслень, планів); розрахунку і аналізу електронних схем; інтегровані (корпоративні) системи - використовуються для автоматизації всіх функцій підприємства.

Розглянемо деякі стандартні інформаційні технології.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >