ОСОБЛИВОСТІ АПАРАТНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЇ ДІЛЕННЯ ДВІЙКОВИХ ЧИСЕЛ

При апаратної реалізації поділу доцільно використовувати алгоритм розподілу без відновлення залишків, що володіють більш високою швидкодією завдяки виключенню зайвих операцій (відновлення залишків і їх записи в регістри).

Виявимо особливості апаратної реалізації алгоритму розподілу для розглянутого вище прикладу 2.32.

Приклад 2.33. Нехай ділене , дільник

У початковому стані старші розряди діленого А зберігаються в регістрі RG V а молодші розряди - в регістрі RG T Старші розряди а 6 , а 3 регістрів RG V RG 2 є знаковими, в них зберігаються нулі. Для постійного зберігання подільника В = 0111 і його від'ємного значення в додатковому коді (- У) = 1001 будемо використовувати окремі регістри RG 3 , RG 4; для операції додавання (RG,) + (- £) ДШ | - чотирьохрозрядний суматор, де ( RG 2) - вміст регістра RG.,. При додаванні формуються 4-розрядна сума і однорозрядних перенесення.

Якщо старший розряд суми (RG t ) + (-В) дорівнює нулю, то її значення, або залишок, більше (або дорівнює) нуля. В цьому випадку:

  • • відображається перенесення, що дорівнює одиниці;
  • • отримана в суматорі сума (RG t ) + (- £) доп завантажується в регістр RG t ]
  • • здійснюється зрушення вліво на один розряд вмісту реєстрової пари (RG V RG 2 );
  • • в наймолодший розряд регістра RG 2 заноситься значення перенесення, тобто приймається а 0 = 1.

Якщо старший розряд суми (RG t ) + (-В) шм дорівнює одиниці, то її значення, або залишок, менше нуля. В цьому випадку:

  • • відображається перенесення, рівний нулю;
  • • регістр RG {зберігає свій стан, тобто отримана в суматорі сума (RG t ) + (~ В) лт не завантажується в
  • • здійснюється зрушення вліво на один розряд вмісту реєстрової пари ( RG V RG 2 y,
  • • в наймолодший розряд регістра RG 2 заноситься значення перенесення, тобто приймається "(| = 0.

Апаратна реалізація алгоритму без відновлення залишку представлена на рис. 2.19.

Апаратна реалізація алгоритму розподілу двійкових чисел без відновлення залишку

Мал. 2.19. Апаратна реалізація алгоритму розподілу двійкових чисел без відновлення залишку

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >