РОЗПОДІЛ ДВІЙКОВІЙ-ДЕСЯТКОВИХ ЧИСЕЛ

Розподіл цілих десяткових чисел виконується методом послідовного вирахування дільника В з старших розрядів діленого А на першому кроці і з залишків - на наступних кроках. При цьому в початковому стані число старших розрядів діленого вибирається з умови

(2.22)

яке може бути реалізовано за допомогою зрушень.

Для ділення цілих десяткових чисел можна використовувати наступний алгоритм:

  • • після чергового віднімання в спеціальний лічильник, де накопичується ділене, додається одиниця;
  • • залишок Про порівнюється з подільником В і за умови

(2.23)

виконується наступна операція віднімання з додаванням одиниці в той же розряд лічильника;

  • • при невиконанні умови (2.23) здійснюється зрушення залишку на один розряд вліво і виконується операція вирахування дільника В з додаванням одиниці в наступний молодший розряд лічильника;
  • • залишок Про порівнюється з подільником В і т.д.

Приклад 2.34. Проілюструємо наведений алгоритм для розподілу десяткових чисел А = 1 242 на В = 054 (рис. 2.20). У початковому стані умова (2.22) виконується (124> 054), число старших розрядів діленого ЛСТ дорівнює числу розрядів дільника В (зліва до делителю приписаний незначний нуль); вміст двухразрядного лічильника дорівнює нулю, тобто СТ = 00.

Алгоритм ділення +1242 на 054

Мал. 2.20. Алгоритм ділення +1242 на 054

Після перших двох вирахувань вміст лічильника стає рівним СТ = 20. Порівняння показує, що залишок менше дільника (016 <054), тому виконується зрушення на один розряд вліво. За нею йдуть підряд три віднімання, після виконання яких залишок стає рівним нулю. Операція ділення припиняється. З кожною операцією віднімання в молодший розряд лічильника додається одиниця. Після третього віднімання в лічильнику фіксується ділене, рівне 23.

Приклад 2.35. Реалізація алгоритму розподілу двійковій-десяткових чисел (рис. 2.21). Для операції віднімання використовувався

Реалізація алгоритму розподілу двійковій-десяткових чисел

Мал. 2.21. Реалізація алгоритму розподілу двійковій-десяткових чисел

додатковий код 8421. Звернемо увагу на те, що в додатковому коді представлено Трехразрядное число -054.

РОЗПОДІЛ ЧИСЕЛ З ПЛАВАЮЧОЮ ТОЧКОЮ

При розподілі нормалізованих чисел Aw В з плаваючою точкою необхідно визначити частка від ділення мантисс М з = М А / М В і різниця порядків Р з = Р А - Р в. Різниця порядків визначається за правилами алгебраїчного додавання, а над мантиси відбувається звичайна операція ділення з використанням віднімання. Приватному присвоюється знак "+", якщо ділене і дільник мають однакові знаки, і знак "-", якщо їх знаки різні. При М л > М в результат операції віднімання на першому кроці дорівнює одиниці. Тому в кінці операції ділення потрібно нормалізація мантиси приватного з корекцією порядку.

Приклад 2.36. Розподіл двійкових нормалізованих чисел А = 0,1111 х 22 і В = 0,11 х 23.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >