ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМБІНАЦІЙНИХ ПРИСТРОЯХ

Способи подання і опису комбінаційних пристроїв

Розглянемо їх.

Графічний спосіб

Комбінаційний пристрій можна представити у вигляді багатополюсника (рис. 3.2), з М входами, на які подаються сигнали Х т (т = 0, ..., М - 1), і N виходами, з яких знімаються сигнали Y n (п = 0, ..., IV- 1). Такий спосіб представлення називають графічним або схемним. Він використовується при складанні логічних схем цифрових пристроїв.

Аналітичний спосіб

Особливість як вхідних Х т, так і вихідних Y n сигналів проявляється в тому, що вони можуть приймати тільки два значення - 0 і 1. Так як в комбінаційних пристроях сигнали Y n однозначно визначаються сукупністю (комбінацією) сигналів т }, що діють на деякому часовому інтервалі Т,

Способи обробки і введення-виведення кодових слів: послідовний введення і виведення (а), паралельний введення і виведення (б), послідовне введення - паралельний висновок (в), паралельний введення - послідовний висновок (г)

Мал. 3.1. Способи обробки і введення-виведення кодових слів: послідовний введення і виведення (а), паралельний введення і виведення (б), послідовне введення - паралельний висновок (в), паралельний введення - послідовний висновок ( г )

то в загальному випадку зв'язок між ними може бути задана у вигляді системи логічних функцій

(3.1)

Графічне представлення комбінаційного пристрою

Мал. 3.2. Графічне представлення комбінаційного пристрою

Система (3.1) є аналітичним описом комбінаційних пристроїв.

Табличний спосіб

Одним з широко поширених способів опису комбінаційних пристроїв є таблиці істинності. Таблиця істинності містить:

  • • один стовпець для занесення номерів k комбінацій або наборів вхідних сигналів (десяткові числа, починаючи з нуля);
  • М стовпців для запису значень вхідних сигналів , які зазвичай ототожнюють з двійковими числами і мають у своєму розпорядженні в рядках таблиці в порядку зростання. Комбінації з 0 і 1 дозволяють отримати К = 2 м різних значень чисел. Наприклад, для М = 2 двійкові числа приймають наступні значення: 00, 01, 10, 11. Кожному k-щ набору (комбінації) вхідних сигналів відповідає, згідно (3.1), певне значення вихідного сигналу на і-м виході комбінаційного пристрою;
  • N стовпців для запису значень вихідних сигналів

Нижче як приклад приведена структура таблиці істинності для М = 2 (табл. 3.2). Таблиця істинності дає вичерпну інформацію про функціональні можливості комбінаційного пристрою і широко використовується для їх опису.

Таблиця 3.2

k

вхідні сигнали

вихідні сигнали

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

2

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

3

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >