ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ВИХОДІВ

Бінарність значень вхідних і вихідних сигналів і однозначність опису (3.1) комбінаційних пристроїв дозволяють принципово оцінити їх структурні і функціональні можливості. Покажемо, що при заданому числі входів М такий пристрій має обмежене число виходів A m ах, отже, здатне сформувати певну сукупність вихідних сигналів.

Скориставшись табл. 3.2, розглянемо комбінаційний пристрій з двома входами (М = 2), для якого вхідні сигнали X v Х0 мають 4 комбінації значень: 0, 0; 0,1; 1, 0 і 1, 1. Можливо, що на кожну з 4 комбінацій вхідного сигналу комбінаційний пристрій відгукується нулем, тобто вихідний сигнал (У0) приймає значення, рівне 0. Інший можливий варіант, коли для 3 комбінацій вхідних сигналів X = 0, Х 0 = 0; X, = 0, X = 1; X, = 1, Х0 = 0 вихідний сигнал У, = 0 і тільки при комбінації Х х = 1, Х0 = 1 приймає значення Y x = 1. І, нарешті, можливий крайній випадок, коли для всіх чотирьох комбінацій вхідних сигналів вихідний сигнал У, - = 1. Так як при М = 2 число можливих комбінацій вхідних сигналівДо = 2м = 22 = 4, максимальне число виходів одно N 2 max = 24 = 16.

У загальному випадку для комбінаційного пристрою з числом входів М максимальне число виходів визначається наступною формулою:

(3.2)

Отже, будь-який комбінаційний пристрій здатне сформувати кінцеве число логічних функцій, що обумовлено можливими значеннями сигналів і кінцевим числом М входів. Здавалося б, будь-які потреби в комбінаційних пристроях можна задовольнити шляхом створення інтегральних схем для пристроїв з різною кількістю М і максимальним Xmax. Однак досить швидке збільшення N M max (3.2) з ростом М: X, тах = 4; N, тах = 16: ЛГ3, тах = 256; Х4 тах = 65 536; М 5 тах = 4 294 967 296 не дозволяє практично реалізувати такий набір інтегральних схем комбінаційних пристроїв.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >