ТАБЛИЦІ СТАНІВ

Наведеним опису роботи тригера відповідає табл. 3.6, яка називається повною таблицею станів (або перемикань) тригера. У ній для двох можливих попередніх станів тригера (Q k-1 = 0 і Q4 -1 = 1) наведені стану Q * після подачі на його входи кожної з чотирьох можливих комбінацій вхідних сигналів S k , R k, а також вказані назви режимів роботи (станів) тригера.

Таблиця 3.6

режим

0

0

 • 0
 • 1
 • 0
 • 1

зберігання

0

1

 • 0
 • 1
 • 1
 • 1

Установка 1 (установка)

1

0

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0

Установка 0 (скидання)

1

1

 • 0
 • 1

-

заборонений

Таблиця 3.7

0

0

0

1

1

0

0

1

1

-

Зазвичай для опису тригерів користуються скороченим варіантом таблиці станів (табл. 3.7).

АСИНХРОННИЙ RS-ТРИГЕР НА ЕЛЕМЕНТАХ І-НЕ

Послідовне включення додаткових ключів K s , K R з основними ключами K v До 2 бістабільною осередки пам'яті (рис. 3.18, а) відповідає схемі асинхронного ^ S-тригера, зібраного на логічних елементах І-НЕ

Принципова (а), логічна (б) схема і умовне графічне позначення (в) асинхронного тригера на елементах І-НЕ

Мал. 3.18. Принципова (а), логічна (б) схема і умовне графічне позначення (в) асинхронного тригера на елементах І-НЕ

(рис. 3.18, б). Умовне графічне позначення тригера наведено на рис. 3.18, в. Схема тригера, зібрана на елементах І-НЕ, є дуальної по відношенню до схеми на елементах АБО-HE. Тому вхідні сигнали тригера на рис. 3.18, а, б представлені у вигляді інверсних величин S k , R k, а входи в умовному графічному позначенні тригера позначені кружечками. Нижче обґрунтовано необхідність таких позначень.

Користуючись рис. 3.18, а, можна виявити (так само як і для тригера на елемента ІЛ І-НЕ) режими роботи (або стану) тригера після подачі на його вхід чотирьох можливих комбінацій вхідних сигналів S k , R k (00, 01, 10і 11) для двох попередніх станів (Q k 1 = 0і (2 * 1 = 1) і скласти таблицю станів (табл. 3.8) для асинхронного # 5-тригера на логічних елементах і-НЕ.

Скористаємося табл. 3.8 для обгрунтування необхідності введення інверсного назви входу в тригері на елементах І-НЕ. Якщо від інверсних вхідних сигналів, наведених в табл. 3.8, перейти до прямої формі їх записи, то отримаємо таблицю станів (табл. 3.9) для розглянутого вище асинхронного /? 5-тригера на логічних елементах АБО-HE. Дійсно, записи R k =, S k 1 першого рядка табл. 3.8 тотожна запис першого рядка R k = 0, S k = 0 табл. 3.9, яка відповідає режиму зберігання. При відсутності інверсій режиму зберігання для тригера на елементах І-НЕ відповідала б комбінація R k = 1, S k = 1, тобто спостерігалося б невідповідність комбінацій для режиму зберігання. Отже, введення інверсних вхідних сигналів дозволяє виключити неоднозначність комбінацій вхідних сигналів для однакових режимів обох типів тригерів.

Таблиця 3.8

режим

1

1

зберігання

1

0

1

установка 1

0

1

0

установка 0

0

0

-

заборонений

Таблиця 3.9

R k

S k

Q k

режим

Q k

0

0

Q k - 1

зберігання

Q k - 1

0

1

1

установка 1

1

1

0

0

установка 0

0

1

1

-

заборонений

-

Для схемного "впізнання" асинхронного .RS-тригера на логічних елементах І-НЕ в його умовному графічному позначенні (див. Рис. 3.18, в) входи позначені кружечками, що свідчить про необхідність подачі інверсних сигналів по відношенню до вказаних S, R.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >