СИНХРОННІ RS-ТРИГЕРИ

Синхронні RS-тригери мають додатковий С-вхід для подачі керуючих (тактових, синхронізують) імпульсів, під дією яких відбувається зміна їх стану. Сигнали на інформаційні S- і R-входи виставляються до подачі синхроимпульса. Синхронні тригери будують по одноступінчастої і двоступеневої схемами.

Для побудови одноступінчастого синхронного RS-тріг- гера на вході його асинхронного аналога досить включити два логічних елемента. Схема такого тригера з використанням елементів І-НЕ і його позначення наведені на рис. 3.19.

Одноступінчатий синхронний тригер на елементах І-НЕ (а) і його умовне позначення (б)

Мал. 3.19. Одноступінчатий синхронний тригер на елементах І-НЕ (а) і його умовне позначення (б)

При С = 0 незалежно від стану інформаційних S- і R-входів на виходах логічних елементів формуються сигнали S = R 1 = при яких асинхронний тригер знаходиться в режимі зберігання (табл. 3.8). При С = 1 обидва логічних елемента відкриті, і асинхронний тригер реагує на всі дозволені комбінації сигналів, що надходять на S- і R-входи.

Двоступеневі тригери реалізуються за схемою провідний-ведений. Занесення інформації в тригер розділене в часі: спочатку інформація записується в першу щабель, а потім переписується в другу. На рис. 3.20 наведено варіант схеми, найбільш доступний для розуміння принципу роботи двоступеневого RS-тригера, а також умовне позначення двоступеневого синхронного тригера.

Двоступеневий синхронний тригер з інвертором (а) і його умовне графічне позначення (б)

Мал. 3.20. Двоступеневий синхронний тригер з інвертором (а) і його умовне графічне позначення (б)

У схемі на рис. 3.20, а зображено два синхронних RS-тригера і інвертор. При С = 1 робиться запис інформації в тригер Г ,, тригер Т 2 знаходиться в режимі зберігання (заблокований), так як на його С-вхід через інвертор подається нульовий сигнал. При С = 0 блокується тригер Т х, на С-вхід тригера Т 2 надходить одиничний сигнал, і інформація з виходу тригера Г, переписується на вихід тригера Т 2.

Слід зазначити, що в двоступеневих тригерах: запис інформації (поява її на виході) відбувається по зрізу (при зміні з 1 в 0) вхідного синхроимпульса, тобто з затримкою на тривалість синхроимпульса; відсутня пряма зв'язок між входом і виходом, так як завжди якась одна з його ступенів знаходиться в режимі зберігання. Тому ці тригери стійко працюють при наявності зворотних зв'язків, які використовуються при побудові розглянутих нижче Т- і JK-тригерів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >