-ТРИГЕРИ

Один із способів усунення недоліку RS'-тригерів - наявність забороненої комбінації вхідних сигналів - призводить до D-тригерів. На рис. 3.21, а наведена схема D-тригера, в якій заборонена комбінація виключається шляхом з'єднання S- і R-входів синхронного RS-тригера через інвертор. При такому з'єднанні на інформаційні входи RS -тригер ніколи не надходить не тільки заборонена комбінація сигналів S = R = 1, але і комбінація 5 = R = 0, відповідна режиму зберігання, який реалізується шляхом подачі С = 0. Інший можливий варіант схемного рішення D -трігге- ра з меншою кількістю логічних елементів показаний на рис. 3.21, б.Цей D-тригер побудований на основі синхронного RS'-тригера (див. Рис. 3.19, а), в якому зовнішній R-вхід підключений до внутрішнього S-входу асинхронної частини тригера. На рис. 3.21, в наведено умовне графічне позначення D-тригера.

По виконуваних функцій D-тригери не відрізняються від синхронних RS -тригер, проте мають один інформаційний D-вхід. Оскільки в D-тригерах затримується проходження вхідного сигналу на вихід схеми до появи синхроимпульса, їх також називають тригерами затримки (Delay).

-ТРИГЕРИ

Ці тригери є устрою з єдиним входом, на який надходять тактові імпульси (ТІ). Кожен ТИ змінює стан тригера на інверсне.

Основою для побудови T -тригер можуть служити двоступеневі синхронні RS-тригери, в яких для зміни його стану на інверсне використовуються власні вихідні сигнали. При цьому інверсний Q-вихід тригера

Схеми D-тригера з включенням інвертора між інформаційними входами синхронного RS-тригера (а), з мінімальним числом логічних елементів (б) і його умовне позначення (в)

Мал. 3.21. Схеми D-тригера з включенням інвертора між інформаційними входами синхронного RS-тригера (а), з мінімальним числом логічних елементів ( б ) і його умовне позначення (в)

з'єднується з 5-входом, а прямий "2-вихід - з / ^ - входом (рис. 3.22, а). На рис. 3.22 , 6 наведено умовне графічне позначення T -тригер. Так як поява сигналу на виході двоступеневого тригера затримується на час дії тактового імпульсу (при Т = 1 другий ступінь заблокована), зміна стану (перемикання) Г-тригера відбувається по зрізу тактовихімпульсів. Ця особливість відображена на тимчасових діаграмах (рис. 3.22, в). Правила його роботи: при надходженні 7 * = 0 тригер зберігає попередній стан а при надходженні Т до = 1 - зрад яет попередній стан на інверсне Q * -1.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >