ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЛЬНИХ ТРИГЕРІВ

В інтегральному виконанні знаходить застосування три типи тригерів: RS-, D- і JК-тригери. Це обумовлено можливостями побудови четвертого типу тригерів - T-тригерів - на основі RS-, D-, JK- тригерів (рис. 3.24, а, б, в, г); взаємного

Схеми T-тригерів, побудовані на основі RS- тригера (а), D-тригерів (б, в) і JK-тригера (г)

Мал. 3.24. Схеми T-тригерів, побудовані на основі RS- тригера (а), D-тригерів (б, в) і JK-тригера (г)

Схеми D-тригерів, побудовані на основі RS-тригера (а) і JK-тригера (б); схема JK-тригера (в), побудована на основі RS-тригера

Мал. 3.25. Схеми D-тригерів, побудовані на основі RS-тригера (а) і JK-тригера (б); схема JK-тригера (в), побудована на основі RS-тригера

перетворення тригерів. На рис. 3.25, а, б, в відповідно показані схеми перетворення RS- і JK -тригер в D-тригер; RS-тригера в JK -тригер.

Інтегральні тригери забезпечені асинхронними RS-входами для початкової установки тригера в потрібне стан (рис. 3.26). Асинхронні входи по відношенню до інших входів тригера мають пріоритет. Це означає, що при їх активізації інші входи тригера блокуються і подані на них сигнали не впливають на тригер. Найбільш часто на асинхронні входи подають інверсні сигнали. Комбінація S = 0, R 1 відповідає режиму запису 1 на Q-вихід тригера; комбінація S = 1, R 0 - = режиму запису 0. При цих комбінаціях дію інших входів тригера заблоковано.

D-тригер з асинхронними RS-входами

Мал. 3.26. D-тригер з асинхронними RS-входами

При комбінації 5 = 1, /? 1 бяокіровка знімається, і тригер управляється за своїми основними входів. Комбінація 5 = 0, /? 0 заборонена.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >