ПАРАЛЕЛЬНІ РЕГІСТРИ

У паралельних регістрах запис і зчитування виконуються в паралельному коді: при записи даних все біти одночасно надходять в тригери регістра, при зчитуванні - одночасно виводяться у зовнішній пристрій. Паралельні регістри мають N інформаційних входів Х п і N виходів Y n (п = 0,1, 2, ..., N- 1), вхід С {записи і вхід З 2 зчитування. Основне призначення регістрів - зберігання інформації. На рис. 3.28, а зображена схема 4-розрядного паралельного регістра, що містить чотири D-тригера і чотири логічних елемента множення (І).

Правила роботи регістра для загального випадку наведені в табл. 3.11. Запис даних здійснюється шляхом подачі сигналу С, = 1 (С2 = 0) на вхід запису, а зчитування - сигналу З 2 = 1 (С, = 0) на вхід зчитування. Всі розряди даних записуються і зчитуються одночасно.

Таблиця 3.11

входи

n-й вихід

режим

тригера

регістра

0

0

зберігання

0

1

запис

1

0

зчитування

1

1

передача

При С, = C t = 0 тригери регістра зберігають інформацію (¾-1 попереднього (k - 1) -го такту, сигнали X * -1 на входах тригерів можуть приймати значення 0 або 1 (символ Ф), а сигнали з їх виходів не проходять через схеми збігу І. в режимі зберігання з виходів Y n регістра знімаються сигнали з нульовим рівнем. При використанні логічного елемента І-НЕ в цьому режимі можна отримати одиничний рівень вихідних сигналів.

При С 2 = 0, С, = 1 відбувається запис інформації в регістр, вхідні сигнали Х до ~ х ( п = 0, ..., N - 1) надходять

Схема паралельного регістра (а) і стану вхідних даних, тригерів регістра і вихідних даних в режимах запису і зчитування (б)

Мал. 3.28. Схема паралельного регістра (а) і стану вхідних даних, тригерів регістра і вихідних даних в режимах запису і зчитування (б)

в тригери Г0 - T N _ ,. У режимі запису з виходів Y n регістра знімаються сигнали з нульовим рівнем.

При С 2 = 1, С, = 0 регістр переходить в режим зчитування, відкриваються логічні елементи І, після чого зберігаються в тригерах сигнали Q * -1 зчитуються на вихід регістра Y k = Q k ~ { - Тригери T Q - T N, знаходяться в режимі зберігання.

У режимах зберігання і зчитування стан інформаційних входів Х п може бути будь-яким (Ф = 0 або 1). Отже, в цих режимах можна виробляти установку вхідних сигналів Х п.

При С, = С 2 = 1 регістр працює в режимі асинхронної передачі (трансляції) вхідних сигналів. У ряді випадків така комбінація вхідних сигналів є забороненою.

На рис. 3.28, б показано, як змінюється стан входів, тригерів і виходів регістра в режимах запису і зчитування. Темним фоном відображено зміна стану тригерів регістра при записі і виходів при зчитуванні.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >