ПОСЛІДОВНО-ПАРАЛЕЛЬНІ РЕГІСТРИ

У регістрах цього типу запис виконується в послідовному коді, а зчитування - в паралельному, тобто він є сдвигающим регістром з паралельним зчитуванням і може бути побудований шляхом введення логічних елементів І в схему послідовного регістра (див. рис. 3.27, а). Послідовно-паралельний регістр має один інформаційний вхід X, N = 4 прямих виходів Y n, вхід С {записи і вхід З 2 зчитування (рис. 3.29, а).

Правила роботи регістра наведено в табл. 3.12. Розглянемо основні режими роботи регістра.

При С 2 = С, = 0 регістр працює в режимі зберігання. На виходах тригерів зберігаються сигнали Qo_1> Qn '(п = 1 IV - 1), що надійшли на попередньому такті. Стан входу може бути будь-яким (X = Ф).

Таблиця 3.12

входи

виходи

режим

X

0

0

Ф

0

зберігання

0

1

0

запис

1

0

Ф

зчитування

Схема послідовно-паралельного регістра (а) і стану входів даних і тригерів регістра при записі, тригерів регістра і виходів регістра при зчитуванні (б)

Мал. 3.29. Схема послідовно-паралельного регістра (а) і стану входів даних і тригерів регістра при записі, тригерів регістра і виходів регістра при зчитуванні (б)

Запис даних в регістр здійснюється послідовно біт за бітом, як в послідовному регістрі, а зчитування за один такт, як в паралельному регістрі.

На рис. 3.29, б показана робота паралельно-послідовного регістра в режимах запису і зчитування. Перед записом даних в регістрі зберігався код 1001. За чотири такту в регістр заноситься код 1010. Попереднє вміст регістра пропадає. В процесі запису на виході регістра зберігається код Y 3 Y 2 Y X Y ^ = 0000 так як на один з входів елементів І подається сигнал С 2 = 0. При зчитуванні код 1010 виводиться з реєстру за один такт.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >