ЛІЧИЛЬНИКИ

Призначення лічильників

Лічильником називають послідовних пристрій, призначений для рахунку числа вступників на його вхід імпульсів і фіксації цього числа на N виходах у вигляді N-розрядного двійкового коду. Основою для побудови лічильників служать тригери. Стан, в яке переходить лічильник після k-vo вхідного імпульсу, визначається сигналами, ..., на виходах тригерів. Лічильники працюють за циклічним принципом. Максимальне число До вхідних імпульсів, після якого лічильник повертається в початковий стан, називається коефіцієнтом перерахунку або модулем рахунку.

Класифікація лічильників

За коефіцієнтом перерахунку розрізняють:

  • виконавчі лічильники, в яких коефіцієнт перерахунку К = 2 N (N = 1, 2, 3, ...). Число розрядів N довічних лічильників дорівнює числу тригерів;
  • • лічильники з довільним коефіцієнтом перерахунку К, серед яких виділяють десяткові лічильники з До = 10 * (I = 1, 2, 3, ...).

За послідовності рахунку вхідних імпульсів лічильники поділяють на три групи:

  • підсумовують лічильники, в яких з приходом кожного вхідного імпульсу в межах рахункового циклу до вмісту лічильника додається одиниця (пряма послідовність рахунку);
  • віднімають лічильники, в яких з приходом кожного вхідного імпульсу в межах рахункового циклу вміст лічильника зменшується на одиницю (зворотна послідовність рахунку);
  • • реверсивні лічильники, в яких реалізуються пряма і зворотна послідовності рахунку.

За способом організації перенесення сигналу між окремими тригерами виділяють:

  • • лічильники з послідовним переносом, або асинхронні лічильники, в яких вхідний імпульс надходить лише на перший тригер, а кожний наступний тригер перемикається вихідним сигналом попереднього, тобто вхідний імпульс послідовно переноситься на вихід лічильника;
  • • лічильники з паралельним переносом, або синхронні лічильники, в яких вхідні імпульси надходять на всі тригери лічильника одночасно.

Розглянемо принципи побудови підсумкових і віднімається асинхронних лічильників на прикладі 4-розрядних пристроїв.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >