ЛОГІЧНІ СХЕМИ ЛІЧИЛЬНИКІВ

У схемном щодо лічильник являє собою ланцюжок, складену з Т -тригер. На тактовий вхід першого тригера цього ланцюжка - тригера 0-го розряду Г0, подається лічильна послідовність імпульсів. Показання лічильника знімаються з прямих виходів тригерів. Один з виходів попереднього тригера підключається до тактовому входу подальшого тригера.

Суммирующий двійковий лічильник з послідовним переносом на Т-тригерах з перемиканням по зрізу імпульсів (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Мал. 3.32. Суммирующий двійковий лічильник з послідовним переносом на Т -тригер з перемиканням по зрізу імпульсів (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Якщо використовувати Т-тригери з перемиканням по зрізу (з 1 в 0) вхідних імпульсів, то вхідний сигнал для n-го тригера Т слід знімати з прямого виходу (n - 1) -го тригера. Для цього випадку на рис. 3.32 приведені схема лічильника і тимчасові діаграми, що ілюструють принцип його роботи.

При використанні Т-тригерів з перемиканням по фронту (з 0 в 1) вхідний сигнал для n-го тригера необхідно знімати з інверсного виходу (п - 1) -го тригера. На рис. 3.33 зображені схема лічильника, побудованого на D-тригерах, і тимчасові діаграми, що відображають особливості його роботи.

Суммирующий двійковий лічильник з послідовним переносом на T-тригерах з перемиканням по фронту імпульсів (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Мал. 3.33. Суммирующий двійковий лічильник з послідовним переносом на T-тригерах з перемиканням по фронту імпульсів (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

У нижньому рядку тимчасових діаграм наведені показання лічильників в довічних 4-розрядних числах після кожного k- го імпульсу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >