ПРО ВІДНІМАЄТЬСЯ ДОВІЧНИХ ЛІЧИЛЬНИКАХ

Для віднімається лічильників також можна задати правила роботи таблицею перемикань і, використовуючи викладений вище підхід, за допомогою таблиці обгрунтувати їх принципи побудови та функціонування.

На рис. 3.34 і 3.35 зображені схеми віднімається довічних лічильників, а також тимчасові діаграми, що відображають особливості їх роботи.

Віднімає двійковий лічильник з послідовним переносом на T-тригерах з перемиканням по зрізу імпульсів (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Мал. 3.34. Віднімає двійковий лічильник з послідовним переносом на T-тригерах з перемиканням по зрізу імпульсів (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Віднімає двійковий лічильник з послідовним переносом на T-тригерах з перемиканням по фронту імпульсів (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Мал. 3.35. Віднімає двійковий лічильник з послідовним переносом на T-тригерах з перемиканням по фронту імпульсів (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕРСНИХ ВИХОДІВ ТРИГЕРІВ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ СТАНУ ЛІЧИЛЬНИКА

Принципи роботи і побудови схем довічних лічильників розглядалися за умови, що для зняття вихідних сигналів лічильника використовуються прямі виходи тригерів. З аналізу стовпців 7-11 табл. 3.14 видно, що якщо вихідні сигнали знімати не з прямих, а з інверсних виходів тригерів, то в якості віднімається лічильників можуть бути використані схемні рішення підсумкових лічильників. Аналогічне твердження стосується і віднімається лічильників.

ОСОБЛИВОСТІ ЛІЧИЛЬНИКІВ З ПАРАЛЕЛЬНИМ ПЕРЕНОСОМ

У розглянутих вище довічних лічильниках з послідовним переносом використовуються T-тригери, причому тригер наступного старшого розряду перемикається вихідним сигналом тригера попереднього молодшого розряду. Тому новий стан лічильника може бути зафіксовано тільки після того, як сигнал перенесення пошириться через все тригери. Таким чином, лічильники з послідовним перенесенням мають порівняно низькою швидкодією.

Один з можливих способів підвищення швидкодії лічильників заснований на одночасному перемиканні тригерів всіх розрядів з надходженням кожного лічильного імпульсу. Цей спосіб реалізується в лічильниках з паралельним переносом. Для побудови таких лічильників застосовують TV-тригери з дозволяючим V-входом і вводять логічні елементи, що забезпечують одночасне (паралельне) формування сигналів перенесення для всіх розрядів. Прикладом таких тригерів можуть служити JK -тригер, які переводяться в рахунковий режим подачею сигналів J = К = 1. При їх використанні рахункові імпульси подаються одночасно на Г-входи всіх тригерів, а сигнали перенесення - на їх JK -вхід.

Таким чином, основні особливості лічильників з паралельним переносом проявляються в тому, що в них, на відміну від лічильників з послідовним переносом:

  • • використовуються TV-тригери, що мають додатковий (що дозволяє) V-вхід для перекладу тригерів в T-режим;
  • • вводяться логічні елементи, що забезпечують одночасне (паралельне) формування сигналів перенесення для всіх розрядів;
  • • вхідні імпульси подаються одночасно на тактові входи всіх тригерів.

Для обгрунтування принципу побудови підсумкових довічних лічильників скористаємося табл. 3.14. З аналізу стовпців 2-5 очевидно, що кожний наступний тригер перемикається (по зрізу) після того, як на прямих виходах всіх попередніх тригерів встановлюються одиничні сигнали (виділені темним кольором), тобто при виконанні рівності

(3.22)

Дійсно, тригер Г, першого розряду перемикається, якщо тригер Т 0 нульового розряду встановлено в одиничний стан, тобто ( ); тригер другого розряду перемикається, якщо тригери нульового і першого Г, розрядів встановлені в одиничний стан, тобто = 3,7,11,15, ...) і т.д.

Суммирующий двійковий лічильник з паралельним переносом на T-тригерах з перемиканням по зрізу імпульсів (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Мал. 3.36. Суммирующий двійковий лічильник з паралельним переносом на T-тригерах з перемиканням по зрізу імпульсів (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Перепишемо умова (3.22) у вигляді

(3.23)

Для реалізації умови (3.23) можна використовувати логічні елементи І. На рис. 3.36 зображена схема 4-розрядного підсумовуючого лічильника з паралельним переносом, побудована за викладеним принципом на JK -тригер, і тимчасові діаграми, що ілюструють його роботу.

Вхідні імпульси надходять на С-входи всіх тригерів. Тригер TТ0 шляхом подачі сигналів J = K = 1 встановлений в T-режим і тому змінює свій стан після кожного імпульсу. Перемикання тригера TТ1 відбувається по зрізу

Однорозрядних десятковий лічильник

Мал. 3. 37. однорозрядного десятковий лічильник

парних імпульсів, тригера ТТ 2 - по зрізу імпульсів з порядковими номерами k = 4, 8, 12, 16, а тригера TТ3 - по зрізу імпульсів з порядковими номерами k = 8, 16.

ЛІЧИЛЬНИКИ З ДОВІЛЬНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ПЕРЕРАХУНКУ

Розглянемо принцип побудови таких лічильників на прикладі однорозрядних десяткових підсумкових лічильників. Основою для побудови однорозрядних десяткових лічильників можуть служити виконавчі 4-розрядні лічильники. Особливість десяткових лічильників проявляється в тому, що після десятого імпульсу вони повинні повернутися в початковий стан (коефіцієнт перерахунку К = 10). Для реалізації цієї умови використовується двійковий код 1010 числа 10 або його інверсне значення 0101. З їх допомогою формуються сигнали установки тригерів лічильника в нульовий стан. На рис. 3.37 наведено один з можливих схемних варіантів десяткового лічильника з послідовним переносом, який ілюструє розглянутий принцип побудови. З появою коду (¾¾¾¾) = Ю10 на виході логічного елемента І-НЕ формується сигнал R = <23 • <2t = 0, який виробляє скидання всіх тригерів лічильника, а потім звучить рахунок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >