ПРИСТРОЇ ОБРОБКИ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Після вивчення глави 4 бакалавр повинен:

знати

• принципи побудови та функціонування пристроїв бітової обробки цифрової інформації (сумматоров, умножителей двійкових чисел, процесорних пристроїв арифметичної обробки і арифметико-логічних пристроїв);

вміти

• вибирати тип пристрою в залежності від конкретних вимог;

володіти

навичками складання логічних схем пристроїв обробки цифрової інформації.

Суматори двійкових чисел

Загальні відомості про суматорах

Суматори призначені для виконання арифметичних операцій додавання і віднімання як довічних, так і десяткових чисел. Наведемо основні класифікаційні ознаки сумматоров.

За виду виконуваної операції можна виділити дві групи сумматоров:

  • • суматори, виконують складання позитивних чисел (без урахування знака числа);
  • • суматори, що виконують операцію складання позитивних і негативних чисел. Такі пристрої називають суматорами-вичітателя. Вони можуть працювати в режимі алгебраїчного (з урахуванням знака) підсумовування і віднімання чисел.

За використовуваної системі числення суматори поділяються:

  • • на виконавчі, виконують операції над двійковими числами;
  • десяткові, що виконують операції над десятковими числами, представленими в двійковій-десятковому коді.

Двійкові суматори поділяються на однорозрядні і багаторозрядні. Однорозрядні суматори служать основою для побудови багаторозрядних, які поділяються на суматори з послідовним і паралельним переносом.

Надалі для простоти викладу будемо розглядати суматори, що виконують операцію складання цілих чисел.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >