ДЕСЯТКОВІ СУМАТОРИ

Однорозрядні десяткові суматори. Розглянемо два способи підсумовування позитивних однорозрядних десяткових чисел, представлених 4-розрядними двійковими числами, або тетрадами, в коді 8421, і їх схемну реалізацію.

Правила складання десяткових чисел розглянуті в параграфі 2.3. Максимальне значення суми двох однорозрядних чисел з урахуванням перенесення .У табл. 4.4 наведені в коді 8421 всі можливі значення ,.

Таблиця 4.4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

Помилковий результат ( ) при складанні двох однорозрядних чисел з урахуванням перенесення відповідає виконанню однієї з трьох умов

(4.10)

які виділені в табл. 4.4 темним.

Виконання (4.10) вимагає проведення корекції шляхом додавання двійкового числа 0110 (6) 10 до отриманого результату (див. Параграф 2.3).

Три умови (4.10) можна об'єднати в одне, записавши його як функцію перенесення:

(4.11)

Схема однорозрядного десяткового суматора з корекцією результатів складання вхідних операндів А і В наведена на рис. 4.9. До її складу входять:

  • • 4-розрядний двійковий суматор SM, на вхід якого надходять однорозрядні десяткові числа в вигляді двох тетрад і перенесення з попередньої тетради, а з виходу знімається 4-розрядна сума S3S2sI5O і перенесення C4 в наступну тетраду;
  • • формувач перенесення, побудований за структурною формулою (4.11);
  • • коректор, побудований на трьох однорозрядних двійкових суматорах. Так як при корекції суми S3S2S1S0 додається 4-розрядний двійковечисло 0110, молодший розряд якого дорівнює нулю, однорозрядних двійковий суматор молодшого розряду S0 не використовується (див. Рис. 4.9). При цьому на входи A j сумматоров SM y SM y SM x подаються сигнали s y s y S1 відповідно; на входи B j сумматоров SM y SM x - сигнал з виходу формувача перенесення C j ; на входи Ссумматора SM x і B j суматора SM 3 - логічні нулі. При C1 = 1 отриманий на виході 4-розрядного двійкового суматора результат S3S2S1S0 коригується. При C x = 0 корекції не відбувається, так як на входи B j сумматоров SM y SM y SM x подаються нульові сигнали, тому вихідний сигнал десяткового суматора S 3 S 2 S x S 0 = S3S2S1S0.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >