СУМАТОРИ З ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ КОДІВ

Розглянемо інший спосіб підсумовування позитивних десяткових чисел, що не вимагає проведення корекції результату, отриманого на виході 4-розрядного двійкового суматора. Для його обгрунтування скористаємося табл. 4.5.

Схема однорозрядного десяткового суматора з корекцією

Мал. 4.9. Схема однорозрядного десяткового суматора з корекцією

У першому стовпці Σ табл. 4.5 представлені в десятковій системі числення все числа, які можуть бути отримані на виході 4-розрядного суматора при додаванні однорозрядних чисел від 0 до 9 з урахуванням вхідного перенесення C0 = 1. Максимальне число дорівнює 9 + 9 + 1 = 19. У наступних п'яти стовпчиках ці ж числа записані у вигляді 5-розрядних двійкових чисел, які можуть бути отримані як сигнали перенесення C1 і суми s3, s2, S1, S0 на виході 4-розрядного двійкового суматора. В останніх п'яти стовпчиках табл. 4.5 десяткові числа від 0 до 19 записані в тому вигляді, який вони повинні мати на виході однорозрядного десяткового суматора, а саме у вигляді сигналу перенесення C1 і коду 8421 (53525j50). Відзначимо, що перенесення C1 відповідає значенню старшого розряду, а код S 3 S 2 S 1S 0 - значенням молодшого розряду двухразрядного десяткового числа в коді 8421.

Таблиця 4.5

вихідні сигнали

довічного сумматора

десяткового суматора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

4

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

5

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

6

0

0

1

1

0

0

0

1

1

0

7

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

8

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

9

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

10

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

11

0

1

0

1

1

1

0

0

0

1

12

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

13

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

14

0

1

1

1

0

1

0

1

0

0

15

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

16

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

17

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1

18

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

19

1

0

0

1

1

1

1

0

0

1

Таблицю 4.5 можна розглядати як таблицю істинності комбінаційного пристрою з п'ятьма входами з ,, s 3 , s 2, 5 ,, s 0 і п'ятьма виходами С ,, 53, S 2,5 ,, 50, або перетворювача кодів. Таким чином, завдання побудови однорозрядного десяткового суматора зводиться до синтезу схеми комбінаційного пристрою, заданого табл. 4.5, з якої видно, що 5 "= s 0. Завдання синтезу спрощується, оскільки необхідно побудувати комбінаційну схему на чотири входи (з ,, 53, s2,5,) і чотири виходи (С ,, 53, S 2,5, ). При цьому досить використовувати 10 наборів вхідних змінних, так як при п, що дорівнює 0 і 1, 2 і 3, 4і5і т.д. (ці пари виділені), однойменні вхідні змінні мають однакові значення. Для синтезу комбінаційної схеми перетворювача скористаємося новою таблицею істинності (табл. 4.6), в якій символом Ф позначені значення (0 або 1) вихідних сигналів для невикористовуваних комбінацій вхідних сигналів (k = 10 15).

Таблиця 4.6

k

вхідні сигнали

вхідні сигнали

c 1

s 3

s 2

s 1

C 1

S 3

S 2

S 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

1

0

3

0

0

1

1

0

0

1

1

4

0

1

0

0

0

1

0

0

5

0

1

0

1

1

0

0

0

6

0

1

1

0

1

0

0

1

7

0

1

1

1

1

0

1

0

8

1

0

0

0

1

0

1

1

9

1

0

0

1

1

1

0

0

10

1

0

0

1

Ф

Ф

Ф

Ф

11

1

0

0

1

Ф

Ф

Ф

Ф

12

1

0

0

1

Ф

Ф

Ф

Ф

13

1

0

0

1

Ф

Ф

Ф

Ф

14

1

0

0

1

Ф

Ф

Ф

Ф

15

1

0

0

1

Ф

Ф

Ф

Ф

На підставі табл. 4.6 виконаємо мінімізацію логічних функцій для вихідних сигналів за допомогою карт Карно як в повному обсязі певних функцій. На рис. 4.10 наведені розмічені карти і вирази для виділених областей. В результаті мінімізації одержуємо структурні формули для комбінаційної схеми перетворювача

Карти Карно для мінімізації структурних формул схеми перетворювача

Мал. 4.10. Карти Карно для мінімізації структурних формул схеми перетворювача

Схема однорозрядного десяткового суматора з перетворювачем, побудованим за наведеними структурним формулам, зображена на рис. 4.11.

Схема однорозрядного десяткового суматора з перетворювачем кодів

Мал. 4.11. Схема однорозрядного десяткового суматора з перетворювачем кодів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >