ПРИНЦИП РОБОТИ ОПЕРАЦІЙНОГО АВТОМАТА

Мікрокоманд У ,, В2 і В3 діють протягом одного тактового інтервалу. Операцію множення ініціює мікрокоманда завантаження Fj = 1, при цьому на вході СТ і входах RG 2 і RG 3 діють сигнали V = 1, відповідні режиму запису. В СТ завантажується код 1002, в RG 2 - множник В = В 3 В 2 В { В 0. Входи елементів І замкнені нульовим сигналом, що знімається з виходу інвертора. Отже, з виходів елементів І на входи даних RG 3 надходить сигнал D 3 D 2 Di D 0 = 00002 і відбувається скидання регістра. Після виконання завантаження мікрокоманда У, = 0, тому СТ до завершення операції множення переводиться в режим рахунку імпульсів, a RG 3 - в режим зсуву.

При дії мікрокоманд складання (У2 = 1) RG 3 завдяки елементу АБО як і раніше працює в режимі запису. У нього завантажується результат підсумовування S 3 S 2 S t S 0.

Для виконання мікрокоманд У3 на входи С регістрів RG 2 , RG 3 і вхід Г лічильника подається одиничний сигнал, завдяки чому здійснюється зрушення вмісту RG 2 , RG 3 на один розряд і зменшення вмісту СТ на один біт.

Схема управління вузлами операційного автомата для множення двійкових чисел (див. Рис. 4.23) може бути побудована на підставі таблиці істинності (табл. 4.9), в якій наведено керуючі сигнали, необхідні для виконання мікрокоманд.

Таблиця 4.9

мікрокоманд

керуючі сигнали

СТ

V

з

V

з

V

Т

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

Структурні формули логіки управління операційного автомата, отримані за допомогою карт Карно (рис. 4.24), мають вигляд

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >