КЕРУЮЧИЙ АВТОМАТ З СХЕМНОЇ ЛОГІКОЮ

Розглянемо основні етапи його побудови.

Побудова граф-схеми алгоритму операції множення

Граф-схема алгоритму являє собою зв'язний граф з основними типами вершин: початкова, кінцева, операційна і умовна. При складанні графа керуються такими правилами:

Карти Карно для отримання опису логіки управління операційного автомата

Мал. 4.24. Карти Карно для отримання опису логіки управління операційного автомата

  • • граф-схема алгоритму повинна містити одну початкову, одну кінцеву і кінцеве число операторних і умовних вершин;
  • • входи і виходи різних вершин з'єднуються лініями, спрямованими від виходу до входу. При цьому вихід кожної вершини з'єднується тільки з одним входом;
  • • в кожній операторної вершині записується мікрокоманда, що представляє собою набір мікрооперацій, виконуваних на одному часовому інтервалі (такті);
  • • в кожній умовній вершині записується одне з логічних умов;
  • • між будь-вершиною і кінцевою вершиною повинен існувати, принаймні, один шлях.

Для операції множення можна побудувати дві граф-схеми (рис. 4.25), що відрізняються послідовністю перевірки логічних умов ХХ 2, або алгоритмом множення. Кожен з алгоритмів визначає свій варіант схеми керуючого автомата. Надалі розглядаються обидва алгоритму.

Розмітка граф-схеми алгоритму

Розмітка проводиться з метою виявлення станів я; автомата за такими правилами:

  • • символом а0 відзначається вхід першої вершини, яка слідує за початковою вершиною (Початок), а також вхід кінцевої вершини (Кінець);
  • • входи вершин, наступних за операторними вершинами, будуть відмічені позначкою а у а 2, ...;
  • • входи двох різних вершин, за винятком кінцевої, не можуть бути відзначені однаковими символами;
  • • вхід вершини може відзначатися тільки одним символом.

Кожне стан автомата відзначено на рис. 4.25 хрестиком.

Граф-схеми алгоритмів операції множення двійкових чисел

Мал. 4.25. Граф-схеми алгоритмів операції множення двійкових чисел

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >