ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕНОСІВ

Запишемо отримане в параграфі 4.1 вираз (4.5) для перенесення в (i + 1) -й розряд у вигляді

(4.23)

де - функції, які визначаються співвідношеннями (4.21), використовуються в АЛУ замість A i і B r

На підставі (4.21) і (4.23) запишемо вирази для функцій генерації і поширення перенесення з урахуванням того, що

(4.24)

(4.25)

Як випливає з виразів (4.22), (4.24), (4.25), функції F j, що виконуються АЛП, функції генерації G j і поширення P j перенесення можуть бути сформовані в одному пристрої, яке назвемо формувачем.

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ АЛУ

Арифметико-логічний пристрій подібно 4-розрядному сумматору можна уявити як сукупність чотирьох ідентичних формирователей ФО-ФЗ і схеми прискореного переносу. Робота формирователей АЛУ описується функціями (4.21), (4.22). Схема формувача, побудована відповідно до виразу (4.22), зображена на рис. 4.40. На входи формувача подаються:

  • • сигнали г-х розрядів операндів (Aj, B j ) і перенесення C j;
  • • сигнал M вибору виду виконуваної операції (арифметичній M = 0 або логічної M = 1);
  • • 4-розрядний код E 3 E 2 E 1 E 0 вибору виконуваної арифметичної або логічної операції.

C виходу формувача знімаються результат виконаної операції для Г'-го розряду у вигляді функції Fj; сигнали для формування переносу C j + 1 в наступний розряд у вигляді функцій генерації і поширення перенесення

При E 3 = I , E 2 = 0, E 1 = O, E 0 = t [(див. Табл. 4.23), i = 9] - операції додавання двох операндів отримуємо відомі

Схема формувача 4-розрядного АЛУ

Мал. 4.40. Схема формувача 4-розрядного АЛУ

функції генерації і поширення перенесення для прямих операндів Ап В, при Е 3 = О , Е 2 = 1, Е { = Е 0 = 0 [(див. табл. 4.18), i = 6] - функції генерацією поширення перенесення для прямого А і інверсного В операндів.

Пристрій перенесення будується за схемою, наведеною на рис. 4.5, так як вираз (4.23) перенесення в (г + 1) -й розряд для АЛУ має такий же вигляд, як для суматора. Знімаються з його виходів сигнали G, Р призначені для організації групового паралельного перенесення при побудові 8-, 12-, 16-розрядних АЛУ на основі розглянутого 4-розрядного АЛУ. Структурна схема 4-розрядного АЛУ зображена на рис. 4.41.

Структурна схема 4-розрядного АЛУ

Мал. 4.41. Структурна схема 4-розрядного АЛУ

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >