ОСНОВНІ КЛАСИ МІКРОПРОЦЕСОРІВ

За функціональною ознакою виділяють два класи мікропроцесорів:

  • • універсальні мікропроцесори, або мікропроцесори загального призначення;
  • • спеціалізовані мікропроцесори. Серед спеціалізованих мікропроцесорів найбільш широкого поширення набули мікроконтролери і цифрові сигнальні процесори (Digital Signal Processor - DSP).

Мікропроцесори загального призначення

Цей клас процесорів призначений для вирішення широкого кола завдань обробки різноманітної інформації і знаходить застосування в персональних комп'ютерах, робочих станціях, серверах і інших цифрових системах масового застосування. Зазвичай це 32-розрядні мікропроцесори (деякі мікропроцесори цього класу мають 64-розрядну або 128-розрядну структуру), які виготовляються за найсучаснішою промислової технології, що забезпечує максимальну частоту функціонування.

Деякі типи мікропроцесорів цього класу відносять до CISC-процесорів, оскільки використовують набір різноформатних команд з різними способами адресації. В їх внутрішню структуру може міститися RISC-ядро, що виконує перетворення надійшли команд в послідовність простих RISC-операцій. Інші типи мікропроцесорів цього класу мають безпосередньо RISC-архітектуру. У деяких розробках (Itanium РА8500) реалізований принцип VLIW-архітектури.

Практично всі сучасні універсальні мікропроцесори використовують гарвардську архітектуру з поділом потоків команд і даних за допомогою окремих блоків кеш-пам'яті. У більшості випадків вони мають суперскалярну структуру з кількома виконавчими конвеєрами (до 10 в сучасних моделях), кожен з яких містить до 20 ступенів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >