ОПЕРАЦІЇ НАД ДАНИМИ

Безпосередні операції над даними реалізуються за допомогою команд в операційних модулях виконавчого конвеєра. До таких операцій відносяться:

  • • операції з використанням цілочисельних даних (арифметичні і логічні операції, операції інкремента, декремента, зсуву, порівняння та ін.) В блоці ALU (Arithmetic and Logic Unit);
  • • операції над числами з плаваючою точкою (множення, ділення, добування кореня і ін.) В блоці FPU (Floating Point Unit);
  • • одночасна обробка декількох упакованих символів в блоці MMX (Multi-Media extensions) з використанням технології SIMD (Single Instruction Multiple Data - один потік команд на кілька потоків даних);
  • • операції над потоком чисел з плаваючою точкою (обробка графічних, відео- та аудіосигналів і ін.) В блоці SSE (Streaming SIMD Extensions - потокові розширення SIMD);
  • • перевірка умов розгалуження для команд умовних переходів, видача сигналів перезавантаження конвеєра команд в разі неправильно передбаченого розгалуження і ін.

ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБРОБКИ ДАНИХ

Після виконання операцій отримані результати надходять в блок завершення, де вони накопичуються в спеціальній буферній пам'яті, а потім записуються в кеш-даних або основну пам'ять відповідно до початкової послідовністю команд програми (процедура зворотного запису, відновлює нормальну послідовність видачі результатів).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >