ПРИНЦИП РОБОТИ МАГНІТНИХ ЗУ

Запис і зчитування даних відбуваються в процесі взаємодії магнітної головки і рухається відносно неї носія. Для розгляду принципу і особливостей роботи магнітних ЗУ в основних режимах скористаємося рис. 6.2-6.4.

Режим запису

В цьому режимі обмотка магнітної головки підключена до джерела струму (див. Рис. 6.3). При протіканні по ній струму записи i 3 = I в муздрамтеатрі створюються напруженість магнітного поля Я і магнітний потік Ф = ВS, де В - індукція, S - площа перетину магніто проводу. На рис. 6.3 потік Ф представлений у вигляді замкнутої силової лінії, яка охоплює магнітне покриття носія. Напруженість поля в магнітному покритті зменшується від Н т до Я8 зі збільшенням зазору 5 між магнітопроводом і покриттям. Для запису даних необхідно, щоб Я5 перевищувала коерцитивної силу Нз матеріалу покриття (див. рис. 6.2, б). В цьому випадку при відключенні струму записи в покритті носія залишиться намагнічений ділянку, який будемо представляти у вигляді замкнутих силових ліній внутрішнього і зовнішнього магнітного потоку Фс і називати слідом. Зазвичай для запису двійкових даних використовують два різних стану насичення матеріалу носія - + В г і г, тому при реєстрації 1 і 0 сліди Фс мають протилежну орієнтацію (див. Рис. 6.3), що задається напрямком струму записи i 3 в обмотці магнітної головки . Ділянка магнітного покриття носія, в межах якого індукція змінюється від + В г до г або від г до + В г, називається відбитком, який примикає до кордонів двох сусідніх слідів і фіксує перехід від одного напрямку намагніченості до протилежного.

Один з можливих способів магнітного запису проілюстрований на рис. 6.5. За допомогою синхроимпульсов СІ:

  • • процес запису розбивається на окремі тактові інтервали з постійною тривалістю Т, кожен з яких відводиться для запису одного розряду (біта) коду даних (як приклад використовується 8-розрядний код 11000101);
  • • формується напруга коду даних. При цьому логічна одиниця кодується значенням напруги мкд> 0, а логічний нуль - значенням ІВД <0. Напруга коду даних ІВД використовується для створення струму записи гз в обмотці магнітної головки (див. Рис. 6.3).

Як випливає з рис. 6.5, зміна напрямку струму запису i 3 відбувається тільки в тих випадках, коли два сусідніх розряду коду мають різні значення: 10 або 01. У процесі запису зі швидкістю переміщення носія v по довжині l = v ■ t магнітного покриття носія утворюються сліди. При гз> 0 магнітний потік Фс сліду спрямований за годинниковою стрілкою, а при i 3 < 0 - проти годинникової стрілки. Відбитки створюються під час зміни напрямку струму запису i 3.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >