РЕЖИМ ЗБЕРІГАННЯ

Після виключення струму записи (г'3 = 0) магнітне ЗУ переходить в режим, при якому в носії інформації зберігається структура магнітного поля.

РЕЖИМ ЗЧИТУВАННЯ

В цьому режимі обмотка магніто проводу підключена до вузлів обробки напруги зчитування і с. При русі магнітного носія в муздрамтеатрі виникає магнітний потік Ф (див. Рис. 6.3). Під час проходження відбитків поблизу зазору Д муздрамтеатру відбувається зміна магнітного потоку Ф, в результаті чого на обмотці виникають різнополярні імпульси напруги зчитування і з = k ■ d <t> / dt (рис. 6.5), де k - коефіцієнт пропорційності. При цьому позитивні імпульси реєструють перехід кодової послідовності з 0 в 1, негативні імпульси - з 1 в 0. Отже, розглянутий спосіб запису кодової послідовності одиничних або нульових біт формує в носії всього лише

Тимчасові діаграми магнітного запису, зчитування й обробки даних

Мал. 6.5. Тимчасові діаграми магнітного запису, зчитування й обробки даних

один слід, не залишаючи слідів між двома сусідніми одиницями і нулями. Ця обставина призводить до "втрати" одиниць і нулів. У наведеному на рис. 6.5 прикладі для 8-розрядного коду 11000101 зареєстровано п'ять імпульсів напруги і з, тобто пропущені виділені біти 1 і 00 коду. Для отримання вихідної кодової послідовності необхідно визначити кількість пропущених одиниць і нулів між двома сусідніми імпульсами зчитування.

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЗЧИТУВАННЯ

Мета обробки - отримання вихідної кодової послідовність. Перш за все, необхідно відновити тактові інтервали, відведені для відтворення одного розряду коду даних (11000101 ...), або синхроімпульсів. Відзначимо, що тактовий інтервал носія визначається відстанню між двома сусідніми відбитками. Він мають різну довжину, що залежить від кількості послідовно розташованих одиниць або нулів коду. Для відновлення тактових інтервалів можна використовувати автономний генератор синхроімпульсів, період проходження синхроімпульсів якого повинен бути узгоджений зі швидкістю носія і щільністю запису даних.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >