ФУНКЦІОНАЛЬНІ І ДЕЯКІ СПЕЦІАЛЬНІ КЛАВІШІ

Функціональні клавіші FI - F12 розміщені в верхньому ряду клавіатури (рис. 7.1). Вони програмуються, тому дії, що виконуються при їх натисканні, залежать від конкретної програми. У більшості програм клавіша <F1> викликає підказку (Help). У редакторі Word клавіша <F4> служить для повторення останньої дії, а клавіша <F12> - для виконання операції "Зберегти як ..." в меню Файл.

У табл. 7.2 приведено призначення спеціальних клавіш.

Таблиця 7.2

клавіші

призначення

Esc

Скасування будь-яких дій і (або) вихід з програми, підміню і т.п.

Ctrl, Alt, Shift

Клавіші, що використовуються спільно з іншими клавішами для зміни їх виконуваних функцій

Print Screen

Роздруківка на принтері інформації, виведеної на екран

Scroll Lock

Функція цієї клавіші визначається програмно. Наприклад, при включеному стані Scroll Lock (лампа горить) можливе переміщення тексту на екрані за допомогою клавіш

Pause / Break

Переривання виконання програми. Для продовження виконання програми необхідно натиснути будь-яку клавішу

Ctrl + Alt + Del

Перезавантаження операційної системи комп'ютера

Ctrl + Break

Припинення роботи виконуваної програми

Ctrl + PrintSc

Копіювання зображення екрану на принтер

КЛАВІШІ УПРАВЛІННЯ КУРСОРОМ

Курсором називають мерехтливий символ на екрані (зазвичай у вигляді вертикальної лінії), який вказує на місце відображення виведеного з клавіатури символу. Клавіші управління курсором розташовуються правіше буквено-цифровими символами (див. Рис. 7.1). Їх призначення наведено в табл. 7.3.

Таблиця 7.3

клавіші

призначення

Переміщення курсору відповідно вправо, вліво, вгору і вниз на одну позицію при короткочасному натисканні. При тривалому натисканні курсор переміщується безперервно

Insert

Перемикання клавіатури з режиму вставки в режим заміни і назад. В режимі вставки виведений з клавіатури символ поміщається на місце курсору, розсуваючи текст. Курсор зсувається вправо на одну позицію.

У режимі заміни виведений символ поміщається на символ, розташований правіше курсору, знищуючи його

Delete

Переміщення частини рядка вліво з видаленням символу, що насувається на курсор. Видалення виділеного об'єкта: тексту, малюнка та ін.

Home,

End

Переміщення курсору відповідно на першу і останню позицію рядка

PgUp,

PgDn

Переміщення курсору по тексту відповідно в напрямку його початку і кінця на одну сторінку (зазвичай на 25 рядків)

ЦИФРОВА КЛАВІАТУРА

Клавіші цифрової клавіатури розташовані в правій частині клавіатури (див. Рис. 7.1). Якщо натиснути клавішу <Num Lock> (Number Lock - фіксація цифр), то починає світитися індикатор Num Lock і цифрова клавіатура переходить в режим введення цифр (0-9), математичних знаків складання "+", віднімання "-", множення (* ), ділення (/) і точки (.). Якщо повторно натиснути клавішу <Num Lock>, щоб перестав світитися відповідний індикатор, то цифрова клавіатура перейде в режим управління курсором, який розглянуто вище.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >