СКАНЕРИ

Призначення і області застосування сканерів

Сканер (Scanner) - пристрій, призначений для створення оцифрованого зображення (тексту, малюнка, графіка, фотографії, слайд і ін.) У вигляді растрової матриці (файлу заданого графічного формату) і введення його в пам'ять комп'ютера. Сканери дозволяють створювати якісні графічні матеріали і широко застосовуються у видавничій і рекламній справі.

Класифікація сканерів

Розглянемо основні класифікаційні ознаки сканерів і особливості окремих груп і типів сканерів.

Спосіб формування зображення

Для формування зображення використовується два способи:

  • • лінійний спосіб, при якому за допомогою світлочутливих датчиків проводиться вибірка всієї ширини вихідного аналогового зображення (оригіналу) і запис його в цифровій формі як повної рядка;
  • • матричний спосіб, при якому відразу формується повне зображення завдяки матричному розташуванню світлочутливих датчиків. Цей спосіб знаходить застосування в нетрадиційних сканерах (цифрові фото- і відеокамери, слайдові сканери), які в подальшому не розглядаються.

Тип світлочутливих датчиків

В сучасних сканерах як світлочутливі датчиків широко використовуються:

  • • прилади із зарядним зв'язком, що представляють собою набір мініатюрних твердотільних електронних компонентів, що перетворюють падаюче на них світло в заряд. В основі принципу функціонування таких приладів лежить чутливість р - n -переходу до його освітленості. Швидкість зміни заряду, створюваного на ньому при освітленні, збільшується з підвищенням інтенсивності світлового потоку, отже, зростає і протікає через нього струм;
  • • фотоелектронні помножувачі, призначені для перетворення світлового потоку в напругу (струм) та підвищення його рівня. Виконуються у вигляді електронної лами, що містить катод, анод і набір діодів. Падаючий на катод світловий потік вибиває електрони, які, потрапляючи на пластини діодів, створюють вторинну електронну емісію, завдяки чому досягається посилення світлового потоку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >