СИНХРОНІЗАТОР

При зверненні центрального процесора до кадрового буферу протягом прямого ходу променя можуть виникати перешкоди у вигляді "снігу". Перешкоди усуваються, якщо оновлення вмісту кадрового буфера виробляти під час зворотного ходу променя. Ця функція покладається на синхронізатор, який управляє доступом центрального процесора до кадрового буферу і дозволяє його оновлення тільки під час дії сигналів гасіння.

Звернення центрального процесора до кадрового буферу можливо і в тому випадку, коли не проводиться висновок даних на екран монітора. Така можливість реалізується за допомогою регістра стану, відповідний біт якого встановлюється в стан:

  • • логічної одиниці, якщо сигнал V-Sync активний;
  • • логічного нуля, якщо активний сигнал дозволу відображення (Display Enable).

Прикладна програма, зчитуючи біти регістра стану, звертається до кадрового буферу тільки тоді, коли висновок інформації на екран не проводиться.

ІНТЕРФЕЙС З ШИНОЮ ВВЕДЕННЯ / ВИВЕДЕННЯ

Відеоадаптер VGA вставляється в 16-бітний слот шини введення / виводу (ISA), тому він забезпечений спеціальним інтерфейсом, який виконує: узгодження розрядності внутрішньої 8-розрядної шини відеоадаптера VGA і 16-розрядної шини ISA комп'ютера; а також частот тактових сигналів відеоадаптера (Dot Clock) і шини ISA.

Сучасні відеоадаптери підключаються до високошвидкісних шин (PCI, AGP).

Слід зазначити, що можливості стандарту VGA перестали задовольняти вимогам багатьох сучасних додатків. До недоліків стандартного відеоадаптера VGA слід віднести високе завантаження центрального процесора завданнями формування зображення; невелика кількість квітів і недостатнє для багатьох додатків дозвіл екрана; відсутність апаратної підтримки мультимедійних додатках, низька швидкодія та ін. Радикальним способом підвищення швидкодії відеоадаптерів стало включення в їх склад апаратних засобів, що реалізують графічні функції без участі центрального процесора.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >