ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Мережева архітектура (Architecture), під якою будемо розуміти сукупність засобів, що забезпечують повноцінне функціонування мережі. Архітектура мережі дає повне уявлення про її структурно-функціональної організації та можливості з надання послуг абонентам. Це ємне поняття включає в себе:

  • • сукупність використовуваних базових апаратних засобів і мережевих технологій;
  • • набір специфікацій (стандартів), що визначають мережеву модель, фізичну і логічну топології, типи кабелів, обмеження на відстань, методи мережевого доступу, розмір пакетів, структуру заголовків та інші параметри і характеристики мережі. Специфікація - це формалізований опис апаратних і (або) програмних компонентів, способів їх взаємодії з іншими компонентами, умов експлуатації, обмежень і особливих характеристик;
  • • сукупність послуг, якими можуть користуватися абоненти мережі.

Під мережевою технологією розуміють сукупність способів (методів, алгоритмів) обробки інформації (цифрових даних), підтримуваних відповідними апаратними засобами і програмним забезпеченням в процесі передачі інформації від одного абонента мережі до іншого. Мережева технологія є складовою частиною архітектури мережі.

При класифікації мереж за архітектурою часто виділяють основні загальні ознаки, властиві тій чи іншій мережі. Існують наступні архітектури локальних мереж: Ethernet, Token Ring, AppleTalk і ARCnet. У глобальних мережах виділяють архітектури Х.25, Frame Relay, ATM, ISDN та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >