ПРОБЛЕМА СУМІСНОСТІ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ

Сучасна телекомунікаційна мережа являє собою складний комплекс різноманітних програмних і апаратних засобів, а також комунікаційного обладнання. Для побудови мережі та її нормального функціонування необхідно забезпечити конструктивну, комунікаційну, електричну, програмну, алгоритмічну та інші види сумісності всього комплексу використовуваних в мережі пристроїв і програм.

Вимоги сумісності неможливо виконати без прийняття всіма виробниками спільних домовленостей або правил виготовлення обладнання. Такі правила повинні бути закріплені в стандартах, рекомендаціях та інших документах. Тому розвиток всієї комп'ютерної галузі (а не тільки мереж) відображено в стандартах. Будь-яка нова технологія тільки тоді знаходить застосування, коли її зміст закріплюється у відповідному стандарті.

У комп'ютерних мережах ідеологічною базою стандартизації є багаторівневий підхід до розробки засобів мережевої взаємодії. На основі цього підходу міжнародною організацією зі стандартизації (International Standards Organisyion - ISO) була розроблена розглянута нижче стандартна семиуровневая модель взаємодії відкритих систем (Open System Interconnection - OSI), або модель ISO / OSI.

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ВІДКРИТІ СИСТЕМИ

Стандартизація - це зведення безлічі різних виробів до невеликого числа типових зразків. Стандарт затверджується компетентним органом і являє собою нормативно-технічний документ у вигляді специфікації. Необхідність стандартизації привела до концепції відкритих систем. До відкритих систем відносяться апаратні і програмні компоненти, побудовані відповідно до загальнодоступними, опублікованими (відкритими) специфікаціями. Прикладом відкритої системи може служити міжнародна мережа Інтернет, яка об'єднала в собі найрізноманітніше обладнання і програмне забезпечення величезного числа мереж, розкиданих по всьому світу. У розробці її стандартів були задіяні різні наукові організації, а також виробники апаратних засобів і програмного забезпечення.

У роботі по стандартизації телекомунікаційних мереж бере участь велика кількість різних організацій, фірм - виробників обладнання та програмного забезпечення, а також наукових установ, асоціацій, міністерств і відомств.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >