СТЕКИ ПРОТОКОЛІВ

Ієрархічно організований набір протоколів, достатній для організації взаємодії вузлів в мережі, називається стеком комунікаційних протоколів (Stack - набір, комплект). Комунікаційні протоколи можуть бути реалізовані як програмно, так і апаратно. Протоколи нижніх рівнів часто реалізуються комбінацією програмних і апаратних засобів, а протоколи верхніх рівнів, як правило, тільки програмними засобами. Якість всієї сукупності протоколів, що складають стек, впливає на ефективність взаємодії пристроїв в мережі.

Відома велика кількість стеків комунікаційних протоколів. Розглянемо два найбільш важливих стека.

Стек TCP / IP

Протокол управління передачею або міжмережевий протокол TCP / IP розроблений для різнорідних обчислювальних мереж. Стек TCP / IP постійно розвивається і є найбільш поширеним протоколом мережевого і транспортного рівнів для мереж різних розмірів і конфігурацій.

Склад стека

  • • протокол мережевого рівня IP (Internet Protocol - протокол Інтернету), що відповідає за передачу і маршрутизацію повідомлень між вузлами мережі Інтернет. Протокол IP визначає правила, за якими дані розбиваються на пакети, що передаються між кінцевими системами і маршрутизаторами. Поточна версія - 4.0 (IPv4), яка впроваджується - 6.0 (IPv6);
  • • протокол управління передачею (Transmission Control Protocol - TCP). Це широко використовуваний в мережі Інтернет мережевий протокол транспортного рівня. Надає кінцевим користувачам можливість для встановлення логічного з'єднання. Гарантує доставку переданих пакетів даних в потрібній послідовності, але трафік при цьому дуже нерівномірний, так як пакети відчувають всілякі затримки;
  • • протокол дейтаграм користувача (User Datagram Protocol - UDP), який є мережевим протоколом транспортного рівня. Надає кінцевим користувачам службу без встановлення логічного з'єднання. Окремі пакети передаються з використанням IP якомога швидше, тобто без перевірки на правильність передачі і гарантій доставки. При цьому частина пакетів може втрачатися. Однак передане повідомлення не переривається, що важливо, наприклад, при передачі мови для забезпечення її розбірливості.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >