ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРЕЖ І ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

Види послуг та вимог до мереж

Основне призначення телекомунікаційних мереж - надання абонентам (клієнтам, кінцевим користувачам мережі) певного набору послуг. Виділяють два види послуг:

  • • транспортні послуги, які складаються в передачі інформації від одного абонента (клієнта, користувача) мережі іншому без внесення в неї будь-яких змін. Наприклад, транспортної послугою телефонної мережі є передача голосового повідомлення, комп'ютерної мережі - електронна пошта;
  • • інформаційні послуги, які полягають у наданні абоненту деякої нової інформації. Прикладом можуть служити довідкові послуги телефонної мережі.

Інформаційні послуги завжди пов'язані з операціями обробки інформації (формування необхідних даних, зберігання, пошук і перетворення до необхідного виду). Для їх надання застосовуються різні інформаційні засоби і технології (програмування, бази даних, файлові архіви).

З боку абонентів мереж існують вимоги до якості сервісів (Quality of Service - QoS), що надаються постачальниками послуг. Зокрема, до постачальників послуг Інтернету (Internet Service Provider - ISP) зазвичай відносять організації (компанії), які забезпечують передачу трафіку кінцевих користувачів, тобто виконують тільки транспортні функції, наприклад, постачальники послуг з підтримки додатків (Application Service Provider - ASP) надають клієнтам доступ до великих універсальним програмним продуктам і ін.

З боку постачальників послуг існують свої вимоги до мереж, оскільки їх можуть цікавити характеристики ресурсів мереж, наприклад, продуктивність комунікаційних пристроїв, можливості збільшення кількості вузлів мережі та ін.

Виділяють дві групи вимог:

  • • суб'єктивні, зазвичай пов'язані з якістю інформаційних послуг, які важко або неможливо перевести в кількісні показники;
  • • формалізовані, представлені у вигляді конкретних показників і характеристик якості мережевих послуг, що дозволяють дати їх кількісну оцінку.

Найбільш просто (хоча і не завжди) формалізуються показники якості транспортних послуг мережі, які і розглядаються в подальшому.

Для користувача найбільший інтерес представляють три види показників: продуктивність, надійність і безпеку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >