КОРОТКИЙ ОГЛЯД СИСТЕМ ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ

З одного боку, зростаюча складність електронної апаратури, з іншого боку, динамічний розвиток комп'ютерної техніки і успіхи, досягнуті в цьому напрямку, привели до необхідності розробки засобів автоматизованого проектування електронних пристроїв і моделювання їх окремих вузлів.

В даний час розроблені і знаходять широке застосування системи комп'ютерного проектування електронних пристроїв. До числа таких систем відноситься система Design Lab 8.0 корпорації MicroSim, що представляє собою комплекс програм для наскрізного проектування аналогових, цифрових і змішаних аналого-цифрових пристроїв. Проектування починається з графічного введення принципової схеми, її моделювання та оптимізації, включає в себе синтез пристроїв програмованої логіки і аналогових фільтрів, а закінчується створенням керуючих файлів для програматорів, розробкою друкованої плати з висновком керуючих файлів для плотерів і свердлильних верстатів. Система проектування дозволяє розробляти пристрої типу PLD (Programmable Logic Device) різних фірм (Altera, Atmel, Motorola, Philips, Toshiba і ін.), А також перепрограмованих логічних пристроїв FPGA (Field Programmable Gate Array).

Прикладом іншої системи проектування є пакет програм APLAC 7.0, призначений для проектування і моделювання в тимчасовій і частотній областях електронних пристроїв, що містять цифрові і аналогові вузли (в тому числі вузли НВЧ-діапазону). При моделюванні виконуються розрахунки режиму по постійному струму, частотних характеристик, спектральної щільності, коефіцієнта шуму, чутливості, параметричної оптимізації та ін. До гідності системи APLAC 7.0 слід віднести наявність бібліотек елементів і окремих вузлів, що перевершують бібліотеки інших систем, а також можливість введення результатів вимірювань і виведення керуючих сигналів.

Крім універсальних систем проектування використовуються спеціалізовані системи. Прикладом такої системи є пакет програм MAX + PLUS II BASELINE, який володіє засобами опису, компіляції та верифікації пристроїв на програмованих логічних інтегральних схемах фірми Altera.

Серед систем, призначених для схемотехнічного моделювання електронних пристроїв, слід виділити пакети програм PSpice, що входять до складу системи DesignLab 8.0, а також Electronics Workbench і Micro-Cap.

Пакет програм Electronics Workbench дозволяє моделювати аналогові, цифрові та аналого-цифрові схеми. Особливістю системи моделювання є наявність віртуальних вимірювальних приладів (вольтметра, амперметра, генератора, осцилографа, вимірювача амплітудно-частотної характеристики, аналізатора спектра та ін.). В процесі моделювання програма надає можливість змінити настройки плану і режимів вимірювальних приладів, що підвищує наочність і робить роботу з цією програмою схожою на інженерний експеримент.

Система моделювання Micro-Cap фірми Spectrum Software також дозволяє моделювати аналогові, цифрові та аналого-цифрові електронні пристрої. У текстових написах на схемах і графіках можна використовувати кирилицю. У пакет входить велика бібліотека компонентів (більше 10 000), що включає в себе цифрові інтегральні схеми та дискретні елементи (діоди, біполярні і МОП-транзистори, магнітні сердечники, кварцові резонатори і ін.). При моделюванні допускається варіювати до 10 змінних і виводити графіки залежностей від змінних параметрів. Введено режим побудови тривимірних графіків. До складу пакету входить спеціальна програма MODEL для розрахунку параметрів математичних моделей аналогових компонентів за довідковими або експериментальними даними. Є студентська версія програми Micro-Cap V, призначена для моделювання схем, що містять не більше 50 компонентів або 100 зв'язків (число вузлів + число индуктивностей + число джерел сигналів).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >