ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСОРНИХ СИСТЕМ

Вихідні дані для проектування мікроконтролерних систем містять вимоги до алгоритмів управління і основними техніко-економічними показниками (продуктивності, енергоспоживанню, вартості, надійності, конструктивним і іншим параметрам). Розглянемо основні етапи проектування процесорної системи (рис. 11.3).

Основні етапи проектування

Мал. 11.3. Основні етапи проектування

Розробка архітектури системи

На цьому етапі вирішуються загальні питання щодо вибору складу апаратних і програмних засобів для розроблюваної системи управління, при цьому:

  • • розподіляються функції між апаратними та програмними засобами, тобто вирішується, які функції системи будуть реалізовані апаратними засобами, а які - програмним забезпеченням;
  • • вибираються тип мікроконтролера, тип пам'яті і її обсяг, номенклатура периферійних пристроїв, протоколи обміну інформацією і склад необхідних сигналів управління системою. Вибір типу мікроконтролера є відповідальним кроком при створенні системи, що відповідає сучасним вимогам. Тому необхідно враховувати не тільки техніко-економічні характеристики мікроконтролера, а й рівень розвитку програмно-апаратних засобів, що пропонуються для використання в процесі проектування і налагодження систем на його основі. Широка номенклатура мікроконтролерів і засобів налагодження, що випускаються різними фірмами, дозволяє задовольнити запити переважної більшості споживачів;
  • • визначаються номенклатура необхідних програмних модулів, характер їх взаємодії, який використовується мова програмування.

Результатом виконання цього етапу є приватні технічні завдання на проектування апаратних засобів і програмного забезпечення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >