РОЗРОБКА І АВТОНОМНА НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В процесі розробки і налагодження програмного забезпечення мікроконтролерних систем використовуються:

  • • мовні засоби, асемблери, компілятори. При програмуванні мікроконтролерних систем часто застосовується мова асемблера, що дозволяє істотно зменшити обсяг пам'яті програм і час виконання програмних модулів (до 20-50%). Асемблери з широким набором функціональних можливостей, включаючи макроси (макроассемблера), поставляються рядом фірм-розробників. Як мов високого рівня найчастіше використовуються С, C ++. Поставляються для них компілятори забезпечують також програмування на мові асемблера. Багато компілятори містять компоновщики для зв'язку програмних модулів, бібліотеки функцій;
  • отладчики, що реалізують покроковий режим виконання транслювати програми або режим з остановами в контрольних точках, що дозволяє виробляти перегляд і корекцію вмісту регістрів і комірок пам'яті, забезпечує в точці зупинки перегляд траси (контроль виконання попередніх кроків програми), дизасемблювання команд. Відладчики дозволяють сприймати інформацію на рівні вихідного коду або в найбільш наочному і зручному для програміста символічному вигляді, з використанням введених імен та міток. До складу отладчиков зазвичай входять симулятор, компонувальник-завантажувач об'єктного коду та бібліотеки стандартних функцій;
  • операційні системи реального часу (ОСРВ), призначені для розробки об'єктів управління, що працюють в реальному масштабі часу. У складі багатьох ОСРВ є засоби підтримки програмування, які можуть використовуватися при проектуванні і налагодженні системи.

В даний час програмування і налагодження найчастіше виконуються з використанням інтегрованого середовища розвитку або коштів ОСРВ. Програмування здійснюється зазвичай за допомогою крос-засобів, інстальованих на інструментальному комп'ютері, в якості яких використовуються персональні комп'ютери (наприклад, IBM-PC старших моделей) або робочі станції.

КОМПЛЕКСНЕ НАЛАГОДЖЕННЯ СИСТЕМИ

Це найбільш складний і відповідальний етап розробки системи, на якому задіяний весь набір програмних і апаратних засобів, який використовується на етапі автономної налагодження, а також ряд спеціальних засобів. До числа найбільш ефективних засобів комплексного налагодження відносяться схемні емулятори (емулятори ПЗУ), що включаються замість мікроконтролера (або ПЗУ) прототипної системи і забезпечують можливість контролю її роботи за допомогою інструментального (персонального) комп'ютера.

Заключною процедурою комплексного налагодження є запис в ПЗУ об'єктних модулів налагодженої програми (за допомогою спеціальних програматорів) і завершальне випробування її працездатності.

ВИПРОБУВАННЯ СИСТЕМИ

На заключному етапі проектування проводиться випробування налагодженої прототипної системи в робочих умовах з підключенням повного набору реальних периферійних пристроїв і об'єктів управління. У процесі дослідної експлуатації виявляються помилки, що не виявлені на етапі налагодження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >