ЗАХИСТ ДОСТОВІРНОСТІ, ЗБЕРЕЖЕННЯ І КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Заходи щодо захисту достовірності інформації

Втрати достовірності інформації в процесі її обробки обумовлені недостатньою точністю або помилками в початкових даних, округленням проміжних і вихідних результатів обчислень, помилками користувачів і обслуговуючого персоналу, перешкодами, збоями і відмовами технічних і програмних засобів, а також інших факторів. Для підвищення достовірності інформації використовується контроль інформаційних масивів (ІМ), виявлення помилок і їх виправлення на різних етапах обробки інформації. При цьому забезпечення достовірності інформації досягається на трьох рівнях [1]:

  • • синтаксичному - шляхом контролю і захисту елементів (знаків або символів) ІМ;
  • • семантичному (смисловому) - шляхом інформаційної надмірності (введенням додаткових розрядів і операцій в процедури обробки), тимчасової надмірності (неодноразовим повторенням виконуваних і контрольованих операцій) і структурної надмірності (введенням додаткових вузлів для резервування ІМ і схемного контролю);
  • • прагматичному - шляхом виявлення і захисту найбільш цінної інформації.

Відомі заходи (методи) підвищення достовірності оброблюваної інформації можна розділити на чотири групи.

Адміністративні заходи спрямовані на стимулювання, поліпшення умов праці і взаємодію користувачів і обслуговуючого персоналу. Важливу роль в забезпеченні достовірності інформації відіграють системно-організаційні методи дублювання інформаційних масивів, а також методи організації і розмежування доступу до інформаційних ресурсів. До основних заходів по оптимізації взаємодії користувачів і обслуговуючого персоналу ставляться наукова організація праці, навчання користувачів і персоналу, аналіз і вдосконалення процесів взаємодії людини з комп'ютерною системою.

Системні заходи спрямовані на підвищення надійності апаратних і програмних засобів інформаційних (комп'ютерних) систем для збереження встановлених експлуатаційних показників у межах, що відповідають заданим режимам та умовам використання. Висока надійність досягається застосуванням досконалої елементної базою, високим технологічним рівнем виробництва і організацією ефективного контролю якості що випускаються апаратних засобів. Основними факторами для підвищення надійності програмних засобів є: спільна робота фахівців предметної області і високопрофесійних програмістів; використання сучасних технологій програмування (наприклад, CASE-технології), які дозволяють скоротити кількість суб'єктивних помилок; контроль правильності функціонування алгоритмів і програм на всіх етапах розробки програмного забезпечення.

Програмні методи підвищення достовірності ділять на методи контролю перетворень і захисту інформаційних масивів в процесі обробки інформації і методи контролю та захисту інформації, переданої в каналах зв'язку.

За допомогою цих методів виконуються додаткові операції в процедурах переробки інформації, які мають безпосередній (математичну або логічну) зв'язок з алгоритмом обробки. Порівняння результатів цих операцій з результатами основного обробітку інформації дозволяє з певною вірогідністю встановити наявність / відсутність помилок і виправити їх.

Апаратні методи підвищення достовірності виконують ті ж функції, що і програмні методи, за допомогою апаратних засобів, отже, з більш високою швидкістю. Найбільш поширеним апаратним (схемним) методом контролю перетворень інформації є контроль за mod 2. При цьому методі контролю кожне слово доповнюється контрольним розрядом, значення якого підбирається так, щоб отримати сумарну кількість одиниць, що дорівнює парним (або непарному) числу. Якщо в одному з розрядів слова виявилася невдалою, то вона виявляється. Для схемної реалізації контролю використовуються логічні елементи складання по mod 2.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >