ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

До основних причин порушення цілісності ІМ слід віднести помилки і навмисні дії операторів та обслуговуючого персоналу, дії комп'ютерних вірусів, вплив зовнішнього середовища (температура, вологість і ін.), Знос дискових накопичувачів, збої і відмови, що призводять до руйнування ІМ або їх носіїв. Порушення цілісності ІМ призводить до появи помилок в результатах, а в деяких випадках до повної відмови працездатності системи.

Для забезпечення цілісності інформації та її готовності до використання приймаються такі заходи, як контроль правильності ІМ і розмежування доступу до них, резервування (дублювання, архівування) і відновлення масивів, тобто ряд організаційних та програмно-апаратних заходів.

Організаційні заходи підвищення збереження інформації складаються в раціональному користуванні ІМ. Основними із заходів є: профвідбір, навчання і стимулювання операторів та обслуговуючого персоналу, організація праці та контроль якості їх роботи; облік і зберігання ІМ в базах даних; контроль зносу і старіння технічних засобів, а також правильності їх функціонування і експлуатації.

Апаратно-програмними заходами щодо збереження інформації є: резервування інформації; контроль, виявлення та виправлення помилок ІМ, блокування помилкових операцій; контроль правильності вхідних даних і захист від програм-вірусів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >