КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИСТРОЇВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Після вивчення глави 13 бакалавр повинен:

знати

 • • призначений для користувача інтерфейс, основні засоби і можливості пакету програм Micro-Logic II для моделювання цифрових пристроїв;
 • • послідовність схемотехнічного моделювання цифрових пристроїв обробки інформації;
 • • принципи побудови та роботи логічних схем суматорів, тригерів, регістрів, лічильників і вузлів процесорного пристрою для множення двійкових чисел;

вміти

 • • за допомогою засобів Micro-Logic II оформляти логічні схеми для моделювання;
 • • по тимчасовим діаграм пояснювати алгоритми виконуваних операцій і протікають в пристроях процеси;

володіти

• навичками схемотехнічного моделювання цифрових пристроїв.

Відомості про пакет програм Micro-Logic II

При вивченні пристроїв обробки цифрової інформації (гл. 3 і 4) автор більш як півтора десятка років користується пакетом програм Micro-Logic II фірми Spectrum Software, адаптованим для навчальних цілей. У програмах пакета змінені зарубіжні графічні зображення логічних елементів і пристроїв на вітчизняні, виправлені принципові схеми багатьох бібліотечних елементів, розроблена бібліотека макроелементів стандартних цифрових вузлів, русифікована допомогу, усунутий основний недолік пакета - автоколебания в тригерах і побудованих на їх основі схемах. Комп'ютерне моделювання цифрових пристроїв рекомендується використовувати в якості лабораторного практикуму, що дозволить прискорити процес вивчення матеріалу, підвищити якість знань, глибше зрозуміти що протікають в схемах процеси. З наведених в цьому розділі матеріалом корисно ознайомитися, щоб мати уявлення про засоби і принципи комп'ютерного моделювання цифрових пристроїв.

Пакет програм Micro-Logic II призначений для моделювання цифрових пристроїв на логічному рівні, працює в середовищі MS-DOS і середовищах з іншими операційними системами як DOS-додаток.

У пакеті Micro-Logic II є:

 • • графічні засоби і набір бібліотечних елементів, за допомогою яких можна побудувати і вивести на екран підлягає моделюванню логічну схему цифрового пристрою з текстовими позначеннями і написами російською мовою;
 • • кошти для формування різних послідовностей інформаційних і керуючих сигналів;
 • • кошти для виведення тимчасових діаграм в 19 точках схеми, які є результатом моделювання досліджуваного цифрового пристрою, і ін.

У верхній частині екрану (рис. 13.1) розташовується меню, що містить наступні пункти: μ, File, Editors, Print, View, Options, Simulate . Правіше меню зображені інструменти у вигляді двох прямокутників для вибору одного з 24 екранів, на яких можна розміщувати текст, схеми та іншу інформацію.

У лівій частині екрана розташовується інструментарій для операцій над об'єктами:

 • • Add - додавання об'єкта;
 • • Zap - видалення об'єкта;
 • • Def - виділення групи об'єктів і корекція тексту;
 • • Move - переміщення об'єкта;
 • • Step - копіювання k раз вмісту Box (групи об'єктів з текстом і без тексту).

Нижче вказані об'єкти, над якими виконується обрана операція-.

 • • Comp - компоненти (логічні елементи, тригери, інтегральні схеми, елементи затримки і генератори тестових сигналів і синхроимпульсов: Datal - Datal6);
 • • Line - з'єднувальні лінії;
 • • Text - текст;
 • • Box - група об'єктів, що підлягає виділенню.

Інші опції (режими):

 • • Info - інформація про компоненті, зазначеної мишею;
 • • Undo - відновлення вилученого об'єкта;
 • • S = 1 - крок переміщення курсора клавіатури. Значення S = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 задаються клавішами "+" і "-" на цифровій клавіатурі Num Lock;
 • R = О - обертання компонентів. Значення R = 0, 1, ..., 7 задаються цифровою клавіатурою (Num Lock). Вирощують компоненти можна і натисненням правої кнопки миші при установці пунктів меню "Соmр" і "Move".

Загальний вигляд екрану Micro-Logic II

Мал. 13.1. Загальний вигляд екрану Micro-Logic II

У правій частині екрана у вигляді стовпчика розміщуються логи етичні елементи (BUFFER, INV, NOR2 і т.д.). При активізації мишею розташованих над ними стрілок здійснюються протяжка шпальти і вибір необхідного компонента. На білому полі екрана розташовується курей сміття у вигляді маленького блакитного квадрата. Переміщення курсору по екрану здійснюється натисканням правої кнопки миші.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >