ПРИСТРІЙ З ЧОТИРМА ВХОДАМИ І ТРЬОМА ВИХОДАМИ

Побудуємо схему комбінаційного пристрою, для якого вихідні сигнали визначені на всіх наборах вхідних сигналів, причому:

Карта Карно (а), схема (б) і тимчасові діаграми (в) для комбінаційного пристрою, вихідний сигнал якого визначено на частини наборів вхідних сигналів

Мал. 13.3. Карта Карно (а), схема (б) і тимчасові діаграми (в) для комбінаційного пристрою, вихідний сигнал якого визначено на частини наборів вхідних сигналів

  • Y 0 = 1 на наборах 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14;
  • Y 1 = 1 на наборах 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 15;
  • Y 2 = 1 на наборах 2, 5, 6, 7, 9, 10, 14.

Згідно з рекомендаціями, викладеними в параграфі 3.4, при розмітці карт Карно необхідно прагнути до того, щоб виділити на картах якомога більше спільних областей. Розмічені карти з урахуванням цих рекомендацій наведені на рис. 13.4, а. В результаті зчитування виділений

Карти Карно (а), схема пристрою з чотирма входами і трьома виходами (б) і тимчасові діаграми вхідних і вихідних сигналів (в)

Рис . 13.4. Карти Карно ( а ), схема пристрою з чотирма входами і трьома виходами (б) і тимчасові діаграми вхідних і вихідних сигналів ( в )

них груп клітин з розмічених карт отримаємо такі вирази для вихідних сигналів:

На рис. 13.4, б , в наведено схема пристрою з чотирма входами і трьома виходами, побудована за наведеними вище структурним формулам, і тимчасові діаграми вхідних і вихідних сигналів.

Для порівняння побудуємо комбінаційний пристрій з тими ж поодинокими наборами вихідних сигналів, але з оптимальною розміткою карт Карно для кожного сигналу окремо (рис. 13.5, а). Для цього випадку структурні формули мають такий вигляд:

Схема пристрою, побудована за структурним формулам (рис. 13.5, б), то більша кількість логічних елементів в порівнянні зі схемою на рис. 13.4, б.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >