ТРИГЕРИ

Робота тригера описується таблицею станів (перемикань, режимів). Стан тригера визначається сигналом Q на прямому виході. Для повного опису в таблиці повинні бути відображені всі можливі переходи з двох початкових станів: Q = 0 і Q = 1. Тому на тимчасових діаграмах, які здатна вивести програма Micro-Logic II на екран монітора, також повинні бути відображені всі можливі зміни станів. Відзначимо, що темні прямокутники на тимчасових діаграмах, отриманих в результаті моделювання, означають невизначеність значень величин, тобто величина може приймати значення як логічного нуля, так і одиниці.

Асинхронні RS-тригери на логічних елементах АБО-HE і І-НЕ

Схеми тригерів з двома генераторами D 0} і £> 02, які задають послідовність зміни вхідних сигналів, наведені на рис. 13.8, а, б. Тимчасові діаграми (рис. 13.8, в, г) дозволяють виявити послідовність зміни станів (режимів) тригера. Темні прямокутники (9-й такт) означають невизначеність значень вихідних сигналів <2 і Q, що виникає після переходу з забороненого режиму (інтервал 8) в режим зберігання (інтервал 9).

Для наочності всі представлені на діаграмах дані наведені в табл. 13.1, яка дозволяє виявити особливості переходів і станів. Наприклад, тригер на елементах АБО-НЕ в стан Q = 1 може перейти після подачі двох комбінацій вхідних сигналів SR = 10 і SR = 10, а при комбінації SR = 00 може знаходитися в двох станах Q = 0 і Q = 1.

Таблиця 13.1

Інтер

вали

S

R

Q

Стану, переходи

0

0

1

1

0

0

1

Вихідний стан

1

1

0

0

1

1

0

Установка 1 з 0 (перехід 0 → 1)

2

0

0

1

1

1

0

Зберігання 1 (перехід 1 → 1)

3

1

0

0

1

1

0

Установка 1 з 1 (перехід I → 1)

4

0

0

1

1

1

0

Зберігання (перехід l → l)

5

0

1

1

0

0

1

Установка 0 з 1 (перехід I → 0)

6

0

0

1

1

0

1

Зберігання 0 (перехід 0 → 0)

7

0

1

1

0

0

1

Установка 0 з 0 (перехід 0 → 0)

8

1

1

0

0

  • 0
  • 1
  • 0
  • 1

Стан, що не відповідає функціям тригера

9

0

0

1

1

?

?

невизначений стан

З табл. 13.1 (і тимчасових діаграм) слід, що тригери на елементах АБО-HE і І-НЕ можна назвати дуальними пристроями. Дійсно, заміна вхідних сигналів R, S на інверсні S, R робить невиразними режими роботи тригерів за винятком забороненого режиму. Відмінність станів в забороненому режимі виділено в табл. 13.1 темним кольором.

Схеми асинхронних RS-тригерів на елементах АБО-HE (а), І-НЕ (б) і тимчасові діаграми (в, г) їх роботи

Мал. 13.8. Схеми асинхронних RS-тригерів на елементах АБО-HE (а), І-НЕ (б) і тимчасові діаграми (в, г) їх роботи

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >