СИНХРОННИЙ RS-ТРИГЕР НА ЕЛЕМЕНТАХ І-НЕ

На рис. 13.9 наведені схема одноступінчатого тригера (а) і часові діаграми (б), що ілюструють його роботу. Опис схемних особливостей синхронного тригера наведено в параграфі 3.7. Скориставшись схемою тригера і тимчасовими діаграмами на рис. 13.9, а, б, розглянемо особливості його роботи.

Схема одноступінчатого синхронного RS-тригера на елементах І-НЕ (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Мал. 13.9. Схема одноступінчатого синхронного RS-тригера на елементах І-НЕ (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

У початковому стані (інтервал 0) на інформаційні входи тригера подані сигнали S = I, R = 0, на керуючий вхід - сигнал С = 0. Тригер знаходиться в режимі зберігання з вихідним сигналом Q = 0.

На 1-му такті з надходженням синхроимпульса C = 1 тригер переходить з нульового в одиничний стан (0 → 1), так як на асинхронну частина надходять сигнали 5 = 0, Rl. =

Оскільки на 2-му такті комбінація вхідних інформаційних сигналів співпадає із записом одиниці (5 = 1, R = 0) і вихідний сигнал Q = 1, тригер зберігає свій стан (1 → 1).

На 3-му такті інформаційні сигнали S = R = 0, S = R 1, тому тригер знаходиться в режимі зберігання одиниці.

На 4-му і 5-му тактах вхідні інформаційні сигнали S = 0, R = I, тому при C = I (5 = I, R 0) тригер працює в режимі запису нуля (1 → 0 на 4-му такті і 0 → 0 на 5-му такті).

На 6-му такті інформаційні сигнали тому тригер знаходиться в режимі зберігання нуля.

На 7-му такті вхідні інформаційні сигнали відповідають забороненої комбінації (S = I, R = 1), тому:

  • • при C = 1 сигнали
  • • при C = 0 сигнали і тригер переходить в невизначений стан так як асинхронна частина тригера вироджується в бістабільності осередок.

На 8-му такті при комбінації вхідних сигналів невизначений стан зберігається, так як на асинхронну частина тригера як і раніше подані сигнали

Слід звернути увагу на те, що установка (зміна) інформаційних сигналів S, R проводиться до приходу синхроимпульса (C = 1).

Замість словесного опису процесів, що протікають в тригері на кожному тактовом інтервалі, можна використовувати таблицю функціонування (станів, перемикань) тригера.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >