ДВОСТУПЕНЕВИЙ СИНХРОННИЙ RS-ТРИГЕР

На рис. 13.10 наведені схема одноступінчатого тригера (а) і часові діаграми (б), що ілюструють його роботу. Перший ступінь перемикається по фронту сигналу С, друга - по фронту сигналу , тому зміна вихідного сигналу Q на виході двоступеневого тригера відбувається на зрізі С. Кажуть, що тригер перемикається по зрізу синхроимпульсов. На першому такті при запису даних в першу щабель, другий ступінь тригера знаходиться в стані зберігання, на другому такті в стані зберігання знаходиться перший ступінь і дані переписуються на вихід другого ступеня. Двоступеневий Дб'-тригер також має заборонену комбінацію вхідних сигналів.

-ТРИГЕРИ

На рис. 13.11 наведено два схемних рішення D-тригерів (а) і часові діаграми (б), що ілюструють їх роботу. Як випливає з тимчасових діаграм, в обох схемах тригерів протікають однакові процеси. Сигнал на вході тригерів змінюється на нервом і третьому тактах після проходження С. Стан тригерів змінюється по фронту C на початку другого і четвертого тактів.

Схема двоступеневого синхронного RS-тригера на елементах І-НЕ (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Мал. 13.10. Схема двоступеневого синхронного RS-тригера на елементах І-НЕ (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Т-ТРИГЕР

На рис. 13.12 наведені схема тригера ( а ) і часові діаграми (б), що ілюструють його роботу. Як випливає з тимчасових діаграм, стан тригера змінюється по зрізу кожного З-імпульсу, тобто вихідний сигнал послідовно приймає значення Q = 0 і Q = 1. Отже, Г-тригер виконує функції однорозрядного довічного лічильника.

-ТРИГЕР

На рис. 13.13 наведені схема тригера (а) і часові діаграми (б), що ілюструють його роботу. Основна особливість JK -тригер полягає в тому, що на відміну від розглянутого вище двоступеневого RS -тригер в ньому відсутня заборонена комбінація. При подачі сигналів J = К = 1 JK -тригер працює як T -тригер. Для виявлення процесів, що протікають при подачі на вхід JK -тригер забороненої комбінації сигналів, на його входи подавалася така ж послідовність сигналів, як і при моделюванні двоступеневого RS -тригер. Щоб простежити розвиток процесів, запроваджено додатковий 9-й тактовий інтервал, на якому заборонена комбінація сигналів подається на входи тригера вдруге. Як випливає з тимчасових діаграм, при надходженні на входу JK тригера забороненої комбінації сигналів J = K = 1 його стан змінюється на інверсне (7-й і 9-й такти).

Схеми D-тригерів на елементах І-НЕ (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип їх роботи

Мал. 13.11. Схеми D-тригерів на елементах І-НЕ (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип їх роботи

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >