РЕГІСТРИ

Принципи побудови і роботи базових регістрів розглянуті в параграфі 3.8. Нижче наведені результати моделювання базових регістрів за допомогою Micro-Logic II, а також реверсивного і інтегрального (К155ІР1) регістрів з коротким описом принципу їх роботи. Регістр К155ІР1 використовується при моделюванні процесорного пристрою.

Схема T-тригера на елементах І-НЕ (а) і часові діаграми, що пояснюють принцип його роботи (б)

Мал. 13.12. Схема T-тригера на елементах І-НЕ (а) і часові діаграми, що пояснюють принцип його роботи (б)

Схема JK-тригера на елементах І-НЕ (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Мал. 13.13. Схема JK -тригер на елементах І-НЕ (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Паралельний регістр

На рис. 13.14 зображена схема 4-розрядного паралельного регістра (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи. Регістр містить:

Схема 4-розрядного паралельного регістра на D-тригерах (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

Мал. 13.14. Схема 4-розрядного паралельного регістра на D-тригерах (а) і часові діаграми (б), що пояснюють принцип його роботи

  • • чотири D-тригера, з занесенням інформації по зрізу синхроимпульсов (при зміні логічного рівня з 1 в 0);
  • • чотири логічних елемента 2И;
  • • шість джерел сигналів, з яких використовуються для запису і зчитування даних, як даних.

У початковому стані при :

  • • на входи тригерів поданий ί-розрядний операнд ;
  • • тригери перебувають у невизначеному стані, тобто сигнали можуть приймати будь-які значення;
  • • сигнали на виході регістра рівні 0.

На 1-му такті подається сигнал (стрибає) записи .

За його зрізу в тригери записуються вхідні дані: . На 2-му такті стан регістра відповідає режиму зберігання.

На 3-му такті подається стрибає читання , і дані з'являються на виході регістра: . Під час дії стрибає виставляються нові дані. Після закінчення стрибає (4-й такт) вихідні сигнали регістру приймають значення, рівні нулю.

На 5-8-му тактах проводиться запис і зчитування нового операнда X3X2X1X0 = 0101.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >