КЕРУЮЧИЙ АВТОМАТ З СХЕМНОЇ ЛОГІКОЮ (УАСЛ)

Призначення і склад УАСЛ

Керуючий автомат служить для формування послідовності мікрокоманд з заданого набору Y1, Y2, Y3 за допомогою сигналів логічних умов X1, X2, що надходять з виходів операційного автомата. Сформована керуючим автоматом послідовність мікрокоманд надходить на входи операційного автомата і забезпечує виконання операції множення двійкових чисел.

Принципи побудови УАСЛ викладені в параграфі 4.4. У його склад (рис. 13.24, а) входять комбінаційна схема і два RS-тригера, призначених для зберігання сигналів про стан п ) операційного автомата. Він має два інформаційних входи X1, X2 і два керуючих входу, на які надходять синхроімпульсів СІ і пусковий імпульс ПІ для скидання тригерів.

Принцип роботи УАСЛ

При X2 = 0 в залежності від стану інформаційного входу X1 на зрізі кожного вступника синхроимпульса СІ керуючий автомат формує одну з мікрокоманд Y1, Y, або Y3 (рис. 13.24, б). Незалежно від стану входів X v X 2 керуючого автомата пусковий імпульс ПІ = 1 виробляє скидання тригерів. Тому на вхід дешифратора надходить код 00 і на одному з його виходів формується одиничний сигнал, відповідний вихідного стану а 0 або мікрокоманді Y1. На зрізі першого СІ (після ПІ) відбувається початкова завантаження регістрів і лічильника операційного автомата. Після початкового завантаження X 2 = 0, тому:

  • • при X1 = 0 на зрізі кожного наступного СІ керуючий автомат формує мікрокоманду Y3 зсуву вмісту реєстрової пари RG 3 , RG 2 ;
  • • при X1 = 1 на зрізі першого синхроимпульса СІ формується мікрокоманда Y2 складання вмісту RG 3 і RG1, а на зрізі наступного за ним СІ - мікрокоманда Y3 зсуву вмісту реєстрової пари RG 3 , RG 2.

Керуючий автомат з схемної логікою (а) і часові діаграми, що пояснюють принцип її роботи (б)

Мал. 13.24. Керуючий автомат з схемної логікою (а) і часові діаграми, що пояснюють принцип її роботи (б)

З надходженням сигналу Х2 = 1 операція множення завершується.

Перевірка функціонування УACJI. Для перевірки роботи УАСЛ використовуються чотири генератори D01 - D03. Генератори D01, D02 виробляють вхідні сигнали X1, X2; генератор D03- синхроімпульсів; генератор D04 - пусковий імпульс ПІ = 1 на першому такті. Виберемо сигнали X1, X2 (табл. 13.2), виходячи з алгоритму множення двійкових чисел 0111 X 0101 (див. Рис. 4.21). В цьому випадку УАСЛ повинен сформувати наступну послідовність мікрокоманд: Y i → Y 2 → Y3 -> Y 3 → Y 2 → F3 F3, → Закінчення операції множення (X2 = I).

Таблиця 13.2

так

ти

0,1

2,3

4,5

6,7

8,9

10, 11

12, 13

14

χ

0

I

0

0

1

0

0

0

Χ Ί

0

0

0

0

0

0

0

1

МК

F1

Завантаження

Y 2

додавання

Y 3

зрушення

Y 3

зрушення

Y 2

додавання

F3

зрушення

Y 3

зрушення

кінець

Як зрозуміло з тимчасових діаграм (рис. 13.24, б), саме така послідовність мікрокоманд і отримана в результаті моделювання схеми УАСЛ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >