ПЕРЕВІРКА ФУНКЦІОНУВАННЯ УАПЛ

Засобами пакету програм Micro-Logic II побудована макромодель УАПЛ (рис. 13.27, а), до якої підключено 4 генератора. Генератори D01, D02 виробляють вхідні сигнали X1, X2; генератор D03 - синхроімпульсів СІ; генератор D04 - пусковий імпульс ПІ = 1 на тимчасовому інтервалі 0. При моделюванні сигнали X1, X2 обрані згідно з алгоритмом множення 0111 • 0101. З тимчасових діаграм (рис. 13.27, 6) випливає, що на виході УАПЛ формується необхідна послідовність мікрокоманд Y 1 → Y 2 Y 3 → Y 3 → → Y 2 Y3 → → Y3 Закінчення операції множення - інтервал 30. Однак на відміну від УАСЛ на їх виконання витрачається додатковий час для перевірки логічних умов.

Керуючий автомат з програмованої логікою (а) і часові діаграми, що пояснюють принцип його роботи (б)

Мал. 13.27. Керуючий автомат з програмованої логікою (а) і часові діаграми, що пояснюють принцип його роботи (б)

Процесорні пристрою і перевірка їх працездатності. Процесорний пристрій (рис. 13.28, а)

Схема перевірки функціонування процесора (а) і часові діаграми роботи процесора зі схемної (б) і програмованої (в) логікою

Мал. 13.28. Схема перевірки функціонування процесора (а) і часові діаграми роботи процесора зі схемної (б) і програмованої (в) логікою

складається з операційного (OA) і керуючих автоматів зі схемної (UASL) і програмованої (UAPL) логікою, оформлених у вигляді макромоделей. На входи автоматів подаються:

  • • два 4-розрядних операнда з нулем у старшому розряді. У початковому стані ключі встановлені в положення, що відповідає розглянутому в розділі 4 нагоди множення операндів A = 0111 і В = 0101 за алгоритмом 2;
  • • пусковий імпульс ПІ і синхроімпульсів СІ з виходу генераторів D ov D 02.

За тимчасовим діаграм (рис. 13.28, б, в), отриманим в результаті моделювання, можна вивчити що протікають процеси при використанні керуючих автоматів зі схемної і програмованої логікою.

З тимчасових діаграм ясно, що в процесорному пристрої з керуючим автоматом, побудованим за принципом схемної логіки, операція множення завершується на тимчасовій інтервалі 14 (після 7 СІ), а при використанні керуючого автомата з програмованою логікою - на інтервалі 30. Таким чином, використання керуючого автомата зі схемної логікою підвищує швидкодію процесорного пристрою приблизно в два рази.

 
< Попер   ЗМІСТ