Пільговий випуск акцій

Пільговий випуск акцій полягає в тому, що звичайні акції розміщуються серед акціонерів без додаткового відшкодування. Прикладами цього є:

  • - Капіталізація або розміщення акцій на пільгових умовах (іноді зване дивідендом у формі акцій);
  • - Пільговий елемент в будь-якому іншому випуску, наприклад пільговий елемент у випуску вдачу для існуючих акціонерів;
  • - Дроблення акцій;
  • - Зворотне дроблення акцій (консолідація акцій).

Правило

Кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу до пільгового випуску акцій, коригується з урахуванням пропорційної зміни в кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу, таким чином, як якщо б пільговий випуск стався на початку самого раннього з представлених періодів.

Виходячи з вищенаведеного правила слід розрахувати коефіцієнт пільгової емісії акцій (КЛЕ).

КЛЕ = КОАПЛ / КОАДЛ,

де КОАПЛ - кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу після пільгової емісії; КОАДЛ - кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу до пільгової емісії.

ПРИКЛАД 4.9

Умови: Компанія EPS провела пільгову емісію акцій: 1 звичайна акція за кожні 4 знаходяться в обігу.

Завдання: Розрахувати коефіцієнт пільгової емісії.

Рішення:

КЛЕ = КОАПЛ / КОДДЛ - (4 + 1) / 4 = 5/4.

Правило

Якщо у звітному періоді мала місце зміна числа звичайних акцій, необхідно помножити всі попередні результати на коефіцієнт пільгової емісії.

Проілюструємо дане правило прикладом, який показує вплив множинних змін капіталу (метод 1) на наявність в поточному періоді пільгової емісії у компанії.

ПРИКЛАД 4.10

Умови: Компанія EPS розміщує звичайні акції на відкритих ринках цінних паперів. Дані про звичайних акціях компанії за 2011 р наведено в табл. 4.17.

Таблиця 4.17

Рух звичайних акцій компанії EPS в 2011 р

Дата

Показники

Звичайні акції, млн шт.

Випущено

акцій

Разом

акцій

01.01.2011

Залишок акцій на початок року

3000

01.04.2011

Емісія акцій за ринковою ціною

800

+3800

01.05.2011

Пільгова емісія - 1 акція на кожні 20 акцій, що перебувають в обігу

40

+3840

01.07.2011

Емісія акцій за ринковою ціною

300

+4140

01.09.2011

Пільгова емісія - 1 акція на кожні 10 акцій, що перебувають в обігу

414

+4554

Завдання: Визначити Скоа за 2011 р

Рішення:

Останній пільговий випуск був здійснений 01.09.2011, розрахуємо коефіцієнт пільгової емісії на цю дату:

КЛЕ = КОАПЛ / КОАДЛ = (10 + 1) / 10 = 11/10.

Розрахунок Скоа:

Скоа = (3/12 x 3 000 + 1/12 x 3800 + 2/12 x 3 840 + 2/12 x 4 140) x 11/10 + 4/12 x 4 554 = 4154 млн шт.

Привілейована прибуток на акцію

Для розрахунку чистого прибутку застосовується формула ПП (У) ОА = ЧП (У) - ДПА, де ЧП (У) О А - чистий прибуток (збиток) за період, що припадає на власників звичайних акцій; ДПА - дивіденди за привілейованими акціями.

Визначення

Привілейована акція (ПА) - це акція з фіксованим дивідендом, по якій є переважне право вимоги в порівнянні зі звичайними акціями. Власники звичайних акцій не можуть отримати дивіденди до тих нір, поки дивіденди не будуть повністю виплачені за привілейованими акціями.

Привілейовані акції поділяються на два типу (рис. 4.4).

Класифікація привілейованих акцій

Рис. 4.4. Класифікація привілейованих акцій

Визначення

Потенційна звичайна акція (ПОА) - це фінансовий інструмент або інший договір, який може надавати його власнику право власності на звичайні акції.

Приклади ПОА:

  • o фінансові зобов'язання або інструменти капіталу, включаючи привілейовані акції, конвертовані у звичайні акції;
  • o опціони і варранти;
  • o акції, що випускаються після виконання умов, передбачених договірними угодами, наприклад при купівлі підприємства або інших активів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >