Об'єднання бізнесу без утворення юридичної особи

При об'єднанні бізнесу без утворення юридичної особи покупець отримує контроль над одним або більше бізнесами наступними способами:

 • - Шляхом передачі грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів (включаючи чисті активи, що складають бізнес);
 • - Шляхом прийняття зобов'язань;
 • - Шляхом випуску часток участі в капіталі;
 • - Шляхом надання більше одного виду відшкодування;
 • - Без передачі відшкодування;
 • - Шляхом поетапного об'єднання бізнесу;
 • - Шляхом зворотного придбання;
 • - Об'єднанням бізнесу за допомогою договору.
 • 1-2. Передача грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів компанією А компанії У або прийняття зобов'язань компанією А (рис. 5.2).

Форма об'єднання бізнесу

Рис. 5.2. Форма об'єднання бізнесу

В силу безлічі причин об'єднання підприємств може бути вироблено різними способами. При об'єднанні може відбутися придбання організацією акцій, покупка всіх чистих активів, прийняття зобов'язань або купівля частини чистих активів іншої організації, які разом утворюють одне або кілька підприємств. Воно може бути здійснено шляхом випуску інструментів, перерахування грошових коштів або інших активів або шляхом поєднання перерахованих способів. Об'єднання може включати в себе формування нової організації для здійснення контролю над об'єднуються компаніями або над переданими чистими активами або реструктуризацію однієї або більше ніж однієї з компаній, що поєднуються.

При прийнятті зобов'язань компанії У компанією А остання набуває контроль над компанією В.

3-4. Об'єднання бізнесу шляхом випуску часток участі в капіталі або шляхом надання більш одного виду відшкодування (рис. 5.3).

Частка участі в капіталі - це частки участі в підприємствах, що знаходяться у власності інвестора і власника, часток учасників або членів взаємних підприємств. Як правило, зобов'язання покупця передати додаткові активи або частки участі в капіталі попереднім власникам купованого підприємства в рамках обміну на контроль за об'єктом придбання, яке може бути досягнуто, наприклад, шляхом емісії акцій тієї компанії, частки участі в капіталі якої купуються іншою стороною. Крім придбання часток участі, можливо також придбання чистих активів та ділової репутації, тобто надання більш одного виду відшкодування.

Форма об'єднання бізнесу

Рис. 5.3. Форма об'єднання бізнесу

5. Об'єднання бізнесу, здійснюване без передачі відшкодування.

Іноді у набуває боку виникає контроль за об'єктом придбання без передачі відшкодування (майна, грошових та інших активів). Метод придбання, використовуваний для обліку об'єднання бізнесу, поширюється і на таке об'єднання. До об'єднання бізнесу без передачі відшкодування відносяться наступні операції:

 • - Викуп підприємством своїх власних акцій з метою отримання контролю;
 • - Витікання права вето меншості, яка раніше утримувало покупця від контролю над об'єктом придбання, в якому покупцеві належить більшість голосуючих прав.
 • 6. Поетапне об'єднання бізнесу.

При даному виді об'єднання приобретающая сторона володіє часткою в капіталі безпосередньо перед датою придбання. Наприклад, на дату придбання підприємством А додаткової 40-відсоткової неконтролюючих частки (далі - НКД), воно вже володіє 30% НКД підприємства В. У момент придбання 40% виникає контроль підприємства А над підприємством В.

При об'єднанні бізнесу, здійснюваному поетапно, покупець повинен переоцінити частку капіталу, якою він раніше володів в об'єкті придбання, за справедливою вартістю на дату придбання та визнати отриманий в результаті дохід або витрати, якщо такий є, у складі прибутку або збитку. У попередні звітні періоди покупець міг визнавати свою частку в капіталі об'єкта придбання в іншому сукупному прибутку.

7. Зворотне придбання.

Зворотне придбання відбувається в тому випадку, коли підприємство, що випускає цінні папери, з метою обліку ідентифікується як об'єкт придбання. Підприємство, частки в капіталі якого купуються, з метою обліку має бути покупцем відносно операції, яка розглядається як зворотне придбання. Наприклад, зворотні придбання іноді відбуваються, коли приватне підприємство хоче стати публічним підприємством, але не хоче реєструвати свої інструменти капіталу. Щоб досягти своєї мети, приватне підприємство домовляється про те, щоб публічне підприємство придбало частки в його капіталі в обмін на частки в капіталі публічного підприємства.

8. Об'єднання бізнесу за допомогою договору.

Покупець і об'єкт придбання погоджуються об'єднати свій бізнес лише за договором. Покупець не передає ніякого відшкодування в обмін на контроль за об'єктом придбання і не має частки капіталі об'єкта придбання ні на дату придбання, ні раніше. Прикладом об'єднання бізнесу, яке тільки за допомогою договору, може служити об'єднання двох фірм по "скріплює" угодою або формування подвійної лістингові корпорації (для акцій, допущених до біржових торгів і мають подвійну котирування).

При об'єднанні, здійснюваному тільки за допомогою договору, покупець повинен віднести на власників об'єкта придбання суму його чистих активів, визнаних відповідно до IFRS 3. Іншими словами, частки участі в капіталі об'єкта придбання, утримувачі яких не є покупцем, відображаються як неконтролюючих частка у фінансовій звітності покупця після об'єднання, навіть якщо це призводить до того, що всі частки участі в капіталі об'єкта придбання віднесені на неконтролюючих частку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >