СИСТЕМА СТАНДАРТІВ GAAP І ПЕРСПЕКТИВИ УНІФІКАЦІЇ МСФЗ І GAAP

Організація фінансового обліку США і конвергенція МСФЗ з US GAAP

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) - це стандарти бухгалтерського обліку, які застосовуються в США і деяких інших країнах. Національні стандарти США мають абревіатуру US GAAP.

Починаючи з 2001 р СМФО проводить роботу в напрямку зближення (конвергенції) різних моделей обліку. У жовтні 2002 р Рада зі стандартів фінансового обліку США - ССФУ (Financial Accounting Standards Board, FASB) і Рада з МСФЗ підписали угоду про створення проекту усунення відмінностей МСФЗ та US GAAP. В результаті розробки проекту було підписано Норволкское угоду (Norwalk Agreement), з якого почалася робота по зближенню основних моделей обліку.

Робота з переходу США на МСФЗ розпочата з діяльності американської комісії з цінних паперів і бірж (SEC), яка запропонувала внести поправки до форми 20 -F (формат річної звітності) для переходу в звітність формату МСФЗ. У листопаді 2007 р комісія SEC схвалила внесення поправки.

У 2008 р SEC створила "дорожню карту" щодо можливого прийняття МСФЗ в США. У зв'язку з тим, що "дорожня карта" визначає основні умови, які в разі виконання приведуть до впровадження МСФЗ, факт її створення з'явився прогресивним кроком, що означає черговий етап зближення, який несе в собі вірогідність створення "всесвітніх ЗПБО".

У 1983 р була створена Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) одне із завдань якої - допомога в розробці високоякісних стандартів. Після проведення технічним комітетом IOSCO оцінки розроблених стандартів SEC не схвалив ССФУ, оскільки СМСФО виявив 255 відмінностей між US GAAP і МСФЗ. 27 лютого 2006 ССФУ і СМСФО опублікували Меморандум про взаєморозуміння (МОВ), на якому була продовжена робота по зближенню МСФЗ та US GAAP. Робота MOB щодо конвергенції повинна була проходити за двома напрямками:

 • 1) повинні бути виключені основні розбіжності;
 • 2) результати по спільних проектах повинні застосовуватися в різних сферах, виявлених Радами.

Питання короткостроковій конвергенції включали три напрямки. Перший напрямок включало в себе завдання уніфікації таких стандартів, як знецінення активів і податки на прибуток. Другий напрямок включало розробку та доопрацювання Радою СФУ стандартів за справедливою вартістю, інвестиційної нерухомості, витрат на дослідження і розробку і подій після звітної дати. І третій напрямок включало доопрацювання Радою МСФЗ стандартів "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу", "Частки у спільних підприємствах" і "Операційні сегменти".

Станом на 1 січня 2009 року розроблені стандарти FAS 157 "Справедлива вартість", FAS 165 "Події після звітної дати". Доопрацьовано стандарт FAS 2 "Облік витрат на дослідження і розробки". Радою з МСФЗ доопрацьовані стандарти IAS 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу", // 1531 "Частки у спільних підприємствах" і IFRS 8 "Операційні сегменти". Іншими словами, Поради поетапно вирішують завдання по короткостроковій конвергенції.

Конвергенція різних моделей обліку, що почалася і успішно набирає свої обороти, сприяє підвищенню достовірності фінансових звітів, необхідної для ділового світу, в якому активно зароджуються і розвиваються фондові ринки. Найбільших успіхів у підвищенні достовірності звітності та боротьби з шахрайством досягли США. У 1980-і рр. в США були створені:

 • - Національна комісія США по шахрайству у фінансовій звітності (COSO);
 • - Асоціація незалежних бухгалтерів з виявлення шахрайства у фінансовій звітності (ACFE).

Дослідження американського вченого Мсссода Беніша, проведені ним в 1999 р по виявленню шахрайств компаній, призвели до встановлення семи ключових індикаторів шахрайства. Назвемо їх.

 • 1. Темпи зростання виручки від продажу вище середньогалузевих.
 • 2. Зростання виручки від продажів при зниженні частки маржинального доходу в ній.
 • 3. Зростання необоротних активів не пов'язаний із збільшенням основних засобів.
 • 4. Темп зростання оборотності дебіторської заборгованості порівняно з попереднім роком різко зріс або знизився.
 • 5. Темп зростання, який припадає на виручку від продажів, значно відхиляється від попереднього періоду.
 • 6. Темпи зростання частки амортизаційних витрат у первісної вартості основних засобів значно відхиляються від попереднього періоду.
 • 7. Темпи зростання фінансового важеля значно відхиляються від попереднього періоду.

У липні 2002 р в США був прийнятий закон Сарбейнса - Окслі по боротьбі з економічними злочинами.

Закон Сарбейнса - Окслі.

 • 1. Створення наглядової ради, витрати на утримання якого повинні покриватися за рахунок реєстраційних зборів аудиторських компаній.
 • 2. Розробка більш жорстких критеріїв відбору аудиторських фірм (наприклад, застосування до них закону Сарбейнса-Окслі).
 • 3. Посилення ролі внутрішнього контролю.
 • 1. Встановлення додаткових правил відносно порядку розслідування шахрайства у фінансовій звітності.
 • 2. Перегляд термінів зберігання документації аудиторських компаній.
 • 3. Підвищення рівня незалежності аудитора за рахунок розширення переліку заборонених процедур.
 • 4. Посилення відповідальності за шахрайство у фінансовій звітності по всьому ланцюжку задіяних осіб і структур.

З впровадженням закону Сарбейнса-Окслі в США різко скоротилося число економічних злочинів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >