Основні відмінності в принципах обліку між МСФЗ та GAAP

Розробка національних стандартів США US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) почалася в 1930-і рр. Оскільки в багатьох країнах регулювання обліку в значній мірі здійснюється не урядом, а професійними організаціями (інститутами, асоціаціями та ін.), Абревіатура GAAP нерідко використовується і за межами США. Наприклад, національна система стандартів у Великобританії називається British GAAP, також у Франції, Німеччині та в інших країнах є свої національні стандарти GAAP.

Облікові принципи US GAAP стали застосовуватися при котируванні акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі. На цій основі виникла сучасна система національних стандартів США, що одержала поширення в ряді англомовних країн і взята за основу становлення англо-американської моделі обліку.

Найбільшу популярність в США отримала схема Стівена Рубіна, запропонована ним в 1980 р і названа "будівлею" GAAP. Структуру GAAP складають власне стандарти FAS (Financial Accounting Standards). Станом на 1 січня 2009 р прийнято 167 стандартів US GAAP, вони розроблені професійними громадськими організаціями і носять рекомендаційний характер. Стандарти FAS відповідає базовому рівню стандартів. До набрання чинності Комітету FASB були розроблені Бюлетені бухгалтерських досліджень (Accounting

Research Bulletin, ARB), які носили досить локальний характер. Деякі бюлетені бухгалтерських досліджень, Думки АРВ та інші документи, які не були змінені або скасовані подальшими рішеннями FASB, діють досі і поряд з FAS також складають базовий рівень US GAAP. В даний час мають силу сорок третього, 45-й, 46 -й і 51-й Бюлетені ARB за бухгалтерськими дослідженням і 19 Думок АРВ.

Порівняння структури стандартів US GAAP і МСФЗ

Міжнародні стандарти фінансової звітності є більш гнучкими в порівнянні з US СААР. Американські стандарти - більш чіткі і вимагають однозначного трактування.

У додатку 6 міститься повний перелік US GAAP з їх найменуваннями, приведено їх відповідність стандартам МСФЗ. З таблиці випливає, що кількість FAS по наскрізної нумерації становить 54 стандарту, понад цього сюди додаються Бюлетені та Думки АРВ. Разом з тим в МСФЗ але станом на 1 січня 2009 р прийнято 27 стандартів (28 IAS і дев'ять IFRS). Треба відзначити, що стандарти US GAAP побудовані таким чином, що одній тематиці можуть бути присвячені відразу кілька FAS. Так, наприклад, до стандартів по пенсійним планам і винагород працівників відносяться сьомій FAS, це стандарти 43, 87, 88, 106, 112, 132 R і 158 . Також в US GAAP є стандарти з більш спеціальної тематикою. Зокрема, МСФЗ не містять окремого стандарту з обліку витрат на комп'ютерне програмне забезпечення, а в US GAAP на цей випадок є (FAS 86 "Облік витрат на комп'ютерне програмне забезпечення, призначене до продажу, оренді або інших ринкових акціях").

Порівнюючи переліки двох концепцій, слід зазначити, що в US GAAP немає наступних стандартів, присутніх у МСФЗ:

IAS 1 "Подання фінансової звітності";

IAS 2 "Запаси";

IAS 11 "Договори на будівництво";

IAS 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу";

IAS 27 "Консолідована та окрема фінансова звітність";

IAS 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства";

IAS 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції";

IAS 31 "Частки у спільних підприємствах";

1AS 34 "Проміжна фінансова звітність";

IAS 41 "Сільське господарство";

IFRS 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності";

IFRS 2 "Платіж на основі акцій".

У US GAAP дані тематичні розділи обліку регламентуються бюлетенів і Думками АРВ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >